Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Suwalski Park Krajobrazowy
 • 1976-01-12
 • 6337,6600

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr III/14/76 Wojewódzkiej Rady Narodowej w SuwałkachDziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w SuwałkachDz. Urz. WRN z 1976 Nr 1, poz. 3

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/06 Wojewody Podlaskiego z 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 221, poz. 21572006-09-05
2 Rozporządzenie Nr 2/07 Wojewody Podlaskiego z 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Suwalskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 64, poz. 5382007-03-19
3 Uchwała Nr XII/92/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Suwalskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 21202015-06-26
4 UCHWAŁA NR L/474/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Suwalskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 29122018-06-29

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • suwalski
 • Przerośl (wiejska), Rutka-Tartak (wiejska), Wiżajny (wiejska), Jeleniewo (wiejska)
 • Położony jest w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim na terenie gmin: Jeleniewo (3 901,16 ha), Przerośl (802,36 ha), Rutka-Tartak (832,13 ha), Wiżajny (802,01 ha)

Położenie otuliny

 • 9306,2400
 • Położony na terenie gmin: Jeleniewo (2 655,01 ha), Przerośl (1 767,44 ha), Rutka-Tartak (1 214,45 ha), Wiżajny (3 669,34 ha)

Ochrona

 • Do szczególnych celów ochrony Parku należy: Ze względu na wartości przyrodnicze: a) zachowanie unikatowego, młodoglacjalnego krajobrazu Północnej Suwalszczyzny w postaci licznie występujących moren czołowych i dennych, rynien i dolin rzeczno-jeziornych, głazów narzutowych, b) zachowanie ekosystemów wodnych, w tym Jeziora Hańcza - najgłębszego jeziora w Polsce, c) zachowanie chronionych i rzadkich gatunków zwierząt i roślin związanych z siedliskami charakterystycznymi dla Parku. Ze względu na wartości historyczne i kulturowe: a) ochrona tożsamości kulturowej obszaru, b) ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, c) odtwarzanie i ożywianie lokalnych tradycji; Ze względu na walory krajobrazowe: a) zachowanie i ochrona zespołów krajobrazu otwartego, stanowiącego walor wizualny współistnienia gospodarki człowieka z naturalnymi elementami środowiska, b) ochrona struktur geomorfologicznych, c) przywracanie obszarom o krajobrazie niekorzystnie przekształconym ich potencjalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych, d) utrzymanie charakterystycznych typów zabudowy.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 25/03 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suwalskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 117, poz. 21622003-11-142023-11-30

Zarządzanie

Zarząd Województwa Podlaskiego