Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
 • 1994-12-10
 • 7368,2200

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/94 poz. 99 Wojewody Łomżyńskiego z 10 grudnia 1994Dziennik Urzędowy Woj. ŁomzyńskiegoDz. U. Woj. Łomż. z 1994, Nr 11, poz. 99

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozprządzenie Nr 2/95 Wojewody Łomzyńskiego z dnia 24 maja 1995Dziennik Urzędowy Woj. ŁomzyńskiegoDz. Urz. Woj. Łomż. z 1995, Nr 4, poz. 31
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/06 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 152, poz. 14062006-06-02
3 UCHWAŁA Nr III/19/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny NarwiDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 23, poz. 3332011-01-26
4 UCHWAŁA Nr III/20/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny NarwiDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 23, poz. 3342011-01-26
5 Uchwała Nr XXIII/200/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny NarwiDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 15012016-03-25
6 Uchwała nr VI/43/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny NarwiDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 12232019-02-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • łomżyński, Łomża
 • Piątnica (wiejska), Łomża (miejska), Wizna (wiejska), Łomża (wiejska)
 • Położony jest w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim na terenie gmin: Łomża (4 102,45 ha), Piątnica (2 888,40 ha), Wizna (353,81 ha) oraz miasta Łomża (23,56 ha).

Położenie otuliny

 • 12228,5800
 • Położona w powiecie łomżyńskim na terenie gmin: Łomża (4 212,45 ha), Piątnica (3 953,31 ha), Wizna (1 945,84 ha) oraz w powiecie zambrowskim na terenie gmin: Rutki (1 803,62 ha), Zambrów (373,36 ha).

Ochrona

 • Do szczególnych celów ochrony Parku należy: 1) ze względu na wartości przyrodnicze: a) zachowanie swobodnie meandrującej nizinnej rzeki Narew oraz jej nieregularnego koryta i doliny z dużą ilością starorzeczy, które wraz z dopływami i rowami tworzy skomplikowaną sieć wodną, b) zachowanie chronionych i rzadkich gatunków zwierząt i roślin związanych z siedliskami charakterystycznymi dla Parku; 2) ze względu na wartości historyczne i kulturowe: a) ochrona tożsamości kulturowej obszaru, b) ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, c) odtwarzanie i ożywianie lokalnych tradycji; 3) ze względu na walory krajobrazowe: a) zachowanie i ochrona zespołów krajobrazu otwartego, stanowiącego walor wizualny współistnienia gospodarki człowieka z naturalnymi elementami środowiska, b) ochrona wyróżniających się w środowisku wizualnych form geomorfologicznych, c) przywracanie obszarom o krajobrazie niekorzystnie przekształconym ich potencjalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych, d) zachowanie i tworzenie mozaiki krajobrazów.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11/03 Woj. Podl. z 24 kwietnia 2003Dziennik Urzędowy Woj. PodlaskiegoDz. Urz. Woj. Podl. z 2003, Nr 45, poz. 940
2 UCHWAŁA Nr III/20/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny NarwiDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 23, poz. 3342011-01-26

Zarządzanie

Zarządowi Województwa Podlaskiego