Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
  • 1994-01-04
  • 49387,0400

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 181/93 Woj. Katowickiego z 23 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia parku Krajobrazowego: "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Dz. Urz. Woj. KatowickiegoDz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 15, poz . 130 1993-12-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 37/2000 Woj. Śląskiego z 28 września 2000 r. Dz. Urz Woj. ŚląskiegoDz. Urz Woj. Śląskiego nr 35, poz. 548 z dnia 6 października 2000 r.2000-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • raciborski, Rybnik, mikołowski, Żory, rybnicki, pszczyński, gliwicki
  • Sośnicowice (miejsko-wiejska), Racibórz (miejska), Jejkowice (wiejska), Suszec (wiejska), Pilchowice (wiejska), Żory (miejska), Kuźnia Raciborska (miejsko-wiejska), Nędza (wiejska), Rybnik (miejska), Knurów (miejska), Orzesze (miejska), Kornowac (wiejska), Lyski (wiejska), Gaszowice (wiejska), Czerwionka-Leszczyny (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

  • 14010,0000

Ochrona

  • Celem utworzenia Parku obejmującego tereny leśne, obszary rzek i stawów, upraw polnych i zabudowań jest zachowanie i ochrona dóbr i walorów przyrodniczych, przyrodniczo-kulturowych, kulturowych i rekreacyjnych.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór