Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie
 • 1990-02-26
 • 11816,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 3, poz.14 z 1990 r.1990-03-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierze ŁęczyńskieDziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 73, poz. 1528 z 2005 r.

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • lubartowski, parczewski, włodawski, łęczyński
 • Ludwin (wiejska), Ostrów Lubelski (miejsko-wiejska), Parczew (miejsko-wiejska), Uścimów (wiejska), Dębowa Kłoda (wiejska), Puchaczów (wiejska), Sosnowica (wiejska), Cyców (wiejska), Urszulin (wiejska)
 • Od miejsca gdzie stoi krzyż na północnym skraju wsi Masluchy granica biegnie zachodnim skrajem szosy przez wies 1100 m na południe, nastepnie wzdłu przecinajacej szose linii wysokiego napiecia 1300 m na północny zachód do przeciecia z droga UScimów Nowy - UScimów Stary. Dalej, kilkakrotnie skrecajac, droga gruntowa wzdłu zarosli i torfianek okalajacych od południa i zachodu jeziora Uscimowskie i Głebokie. Stad 1 km szosa przez wies Głebokie w kierunku wschodnim i północnowschodnim, na 100 m przed wyraznym skretem szosy w prawo granica Parku odbija od szosy w lewo kierujac sie polna droga na północ i północny wschód od jeziora Czarne, potem groblami wzdłu zachodniej granicy kompleksu stawów do szkoły na wschodnim skraju wsi Jedlanka. Stad droga 1100 m na wschód przez łaki a potem przez las Choina do zabudowan PGR, od których ta droga prowadzi przez 250 m na północ, do przeciecia z droga Jedlanka Stara - Podlas. Dalej granica parku biegnie rowem melioracyjnym na północny zachód ok. 600 m, potem skreca wzdłu bocznego rowu na zachód, by po 100 m wzdłu kolejnego rowu skrecic na północ i po 500 m osiagnac brzeg Lasów Parczewskich. Nastepnie podaa skrajem lasu w kierunku zachodnim 1 km, południowo-zachodnim - 500 m, północno-zachodnim - 1 km i znów południowo-zachodnim - 300 m i dochodzi do szosy Jedlanka Stara - Rudka. Szosa ta, a wraz z nia granica Parku, przecina rzeke Bobrówke, dochodzi do szkoły we wsi Rudka, a dalej po 250 m na południe dociera do zabudowan wsi Rudka. Nastepnie droga przez wies granica kieruje sie na północny zachód. Po 250 m osiaga skraj lasu i biegnie nim na południowy zachód przez ponad 1500 m, dociera do bagien przy północno-wschodnim brzegu jeziora Miejskiego i wchodzi na scieke otaczajaca jezioro, która dochodzi do szosy Ostrów Lubelski - Jedlanka. Dalej granica przebiega w kierunku północno-zachodnim. Prowadzi wzdłu rowu melioracyjnego ok. 1100 m, i przecinajac droge Ostrów Lubelski-Gosciniec dociera do skraju lasu i jego brzegiem biegnie ok. 600 m, nastepnie skreca na północny-wschód by isc droga wsród łak przez 400 m do skraju nastepnego lasu. Trzymajac sie sciany tego lasu zmienia kierunek na północno - zachodni, po przebyciu 1200 m dochodzi do drogi Ostrów Lubelski-Bójki. Droga ta podaa na północ do wsi Bójki. Obejmuje wies od zachodu idac granica miedzy łakami, a zabudowa, po czym dociera do Lasów Parczewskich. Na ich skraju granica Parku skreca na wschód wzdłu sródlesnego niewielkiego wału ziemnego i dochodzi do brzegu torfowiska otaczajacego jezioro Czarne Goscinieckie. Po opuszczeniu okolic jeziora, na odcinku ok. 20 km, prowadzi sródlesnymi drogami przez Lasy Parczewskie, wzdłu łak Ochoa i przez rejon jeziora Skomielno po droge Masluchy Orzechów Stary (na tym odcinku przebieg granicy Parku pokrywa sie z przebiegiem granicy administracyjnej gminy UScimów z gminami Parczew, Debowa Kłoda i Sosnowica). Tu granica Parku oddziela sie od granicy gminy UScimów kierujac sie na zachód, w droge Masluchy-Orzechów Stary i po 3300 m dochodzi do krzyża stojacego na skraju wsi Masluchy stanowiacego poczatek opisu granic północnej czesci Parku. Opis granicy południowej czesci Parku rozpoczyna sie w rejonie Wólki Nadrybskiej w miejscu przeciecia sie kanału Bogdanka Wola Wereszczynska z Piwonia Dolna. Stad granica Parku biegnie, zgodnie z granica administracyjna gminy UScimów, w góre Piwonii najpierw 100 m na wschód, potem na południe, nastepnie rowem melioracyjnym około 150 m na wschód i 170 m na południe, docierajac do szosy Garbatówka - Nadrybie. W tym miejscu granica Parku opuszcza granice gminy i skreca wraz z szosa na zachód. Po 2 km szosa granica przecina kanał Bogdanka - Wola Wereszczynska, po czym skreca na północ i po kolejnych 2 km dociera do miejscowosci Kaniwola. Nastepnie droga polna 500 m na północny zachód do skraju lasu. Stad rowem melioracyjnym wzdłu brzegu lasu 1250 m na południowy zachód, nastepnie 950 m na północny zachód i 1500 m znów na południowy zachód do grupy torfowisk na "Niedzwiedzich Łakach". Granica Parku przecina "Niedzwiedzie Łaki" wzdłu rowu melioracyjnego, dociera od skraju przeciwległego lasu (Las Brzezinski) i skrecajac na zachód przecina go wzdłu sródlesnej drogi, docierajac do szosy Dratów - Rogóno. Szosa ta podaa 500 m na północ, nastepnie skreca polna droga na zachód i po 1050 m dociera do południowego skraju przysiółka Jabłonka. Stad idzie 300 m na północ do miejsca, gdzie zakreca linia wysokiego napiecia, nastepnie 750 m na zachód droga wzdłu tej linii do Kanału Wieprz Krzna. Przecina Kanał i skreca na północ. Biegnie zachodnim brzegiem zarosnietego oczka wodnego, z którego wypływa Tysmienica. Nastepnie wzdłu wyprostowanego koryta Tysmienicy podaa 1100 m na północny zachód, potem, take wzdłu rzeki, 750 m na zachód. Za stacja transformatorowa skreca na północ i biegnie 1800 m droga gruntowa wzdłu jeziora Krzczen, a potem 550 m rowem melioracyjnym u podnóa wału otaczajacego jezioro. Po minieciu jeziora skreca na północny zachód i dalej rowem melioracyjnym dochodzi do pól dawnego PGR. Tu granice poprowadzono wzdłu skraju dawnego lasu. Obecnie linia ta jest wsród pól niemal nieuchwytna. Granica dociera nia do wsi Krasne-Ryczka, nastepnie biegnie wzdłu wsi, po południowo - zachodniej stronie ciagu zabudowan, nastepnie droga gruntowa 750 m na północ - do stawów Morawczynskich. Tu idzie zachodnimi i północnymi groblami stawów i dociera do szosy Krasne - Masluchy. Droga ta podaa 750 m na północny wschód, nastepnie skreca w polna droge na wschód, mija od strony północnej otoczona krzewami grupe torfowisk i od strony wschodniej małe jeziorko przy rzece Bobrówce (obecnie całkowicie zarosniete), nastepnie kieruje sie w góre Bobrówki na południowy- wschód i po 2,5 km dociera do Kanału Wieprz - Krzna. Kanałem idzie 250 m na południe, a potem skreca wzdłu rowu melioracyjnego na wschód, w las. Po 250 m dociera do sródlesnej drogi, która po ok.300 m dociera do granicy administracyjnej gminy Ludwin, a po dalszych 750 m dochodzi, wraz z granica gminy, do Kol. Orzechów (od tego miejsca a do północnego skraju wsi Wólka Nadrybska granica południowej czesci Parku pokrywa sie najpierw z granica gminy Ludwin, a potem gminy Puchaczów). Dalej granica utrzymuje kierunek południowo wschodni i po 600 m przecina szose Dratów - Orzechów Nowy. Po dalszych 500 m granica Parku zmienia kierunek na północno-wschodni i po 2,5 km wschodnim skrajem oddziałów 16 i 17 dochodzi do zachodniego brzegu jeziora Zagłebocze, okraa jezioro od północy i dochodzi do lasu przylegajacego do osrodka rekreacyjnego na wschodnim brzegu jeziora. Stad prowadzi w linii prostej w kierunku południowo wschodnim 1,9 km przez łaki, a nastepnie brzegiem lasu. Po dotarciu do "Uroczyska Piwonia" granica Parku skreca na południowy zachód i idzie wzdłu rowu melioracyjnego linia łamana, odgraniczajac pola wsi Jagodno od kompleksu łak, torfowisk i zarosli "Uroczyska Piwonia". Po 1,5 km znów skreca na południowy wschód i wzdłu rowu melioracyjnego, po przebyciu dalszych 2 km, dochodzi do koryta Piwonii Dolnej. Nastepnie idzie 400 m w góre rzeki i na mostku skreca na wschód, w polna droge wiodaca na skraj wsi Załucze Stare. Stad idzie polna droga w kierunku południowo-wschodnim i osiaga "Uroczysko Chmieliska". Na uroczysku droga sie konczy. Granica przecina łaki i zarosla w kierunku południowo-zachodnim, a po 500 m osiaga brzeg jeziora Usciwierz. Przecina tafle jeziora w linii prostej w kierunku południowo - wschodnim. Na przeciwległym brzegu jeziora idzie dalej 350 m w tym samym kierunku, przez przybrzene zakrzaczone torfowiska, po czym zmienia kierunek na zachodni. Po dalszych 350 m skreca w kierunku południowym, opuszcza torfowiska i granica miedzy łaka oraz polami dochodzi do kanału Bogdanka - Wola Wereszczynska. Po 500 m dochodzi do punktu przeciecia sie kanału Bogdanka - Wola Wereszczynska z korytem Piwonii. Tu granica południowej czesci Parku zamyka sie.

Położenie otuliny

 • 14095,0000
 • Od miejscowosci Kaniwola granica biegnie szosa w kierunku zachodnim, przechodzi przez las Brzezinki, stad 2 km droga gruntowa na południowy zachód do miejscowosci Dratów. Tu przecina droge i zachowujac ten sam kierunek przez 150 m, skreca na południowy wschód i biegnie równolegle do Kanału Wieprz - Krzna przez 2,5 km. Potem skreca na zachód i po 200 m na południe, po nastepnych 400 m znowu na zachód i dochodzi do Kanału Wieprz - Krzna. Wzdłu kanału granica przebiega przez ok. 620 m, nastepnie przecina go by droga gruntowa przejsc ok. 600 m, po czym skreca w kierunku południowowschodnim na obrzea torfowisk i po ok. 500 m dochodzi do rowu, wzdłu którego biegnie przez ok. 400 m. Nastepnie skreca na południe, omija torfianki i dochodzi znowu do tego samego rowu. Odchodzi od rowu wsród podmokłych łak i dalej generalnie przebiega w kierunku północno-zachodnim, aby po ok. 1200 m zetknac sie z innym rowem w okolicach Kol. Plebania, wzdłu którego dochodzi do szosy Łeczna - Ludwin. Dalej idzie wzdłu tej szosy na północ 2 km, po ominieciu ciagu zabudowan Ludwina granica skreca w kierunku północno-zachodnim, dochodzi do rowu melioracyjnego, który wiedzie ja a do skraju lasu otaczajacego jezioro Mytycze od południowej strony. Idac brzegiem tego lasu dochodzi do jeziora Mytycze. Osiagnawszy jego zachodni brzeg, oddala sie w kierunku północno-zachodnim, wiodac przez 1,2 km polna droga do szosy Wólka Kijanska Stara - Rozkopaczew. Skreca wraz z ta szosa na północnywschód. Po przejsciu ok.1,5 km, przed wsia Rozkopaczew, granica kieruje sie, wzdłu rowu melioracyjnego, na południowy - wschód - 250 m, potem na północny wschód - 250 m, na wschód - 400 m, wreszcie na południe - 300 m, po czym polna droga zmierza na wschód, a do szosy na południowym skraju Rozkopaczewa. Nastepnie kieruje sie na północ wzdłu tej szosy i po 800 m dochodzi do rowu melioracyjnego. Podaa wzdłu rowu w kierunku północnym 3,5 km, potem na wschód 600 m, na północny wschód 700 m, nastepnie na zachód 500 m, a do zabudowan wsi Kolechowice. Omija je po ich wschodniej stronie na północ od wsi, znów idzie wzdłu rowu melioracyjnego ciagle utrzymujac ten sam kierunek a do wsi Jamy. Omija wies po wschodniej stronie zabudowan, za ostatnimi zabudowaniami zmienia kierunek z północnego na wschodni i podaa południowym brzegiem kompleksu stawów, by dojsc do rzeki Tysmienicy i skrecic wraz z nia na północ. Lewym brzegiem rzeki granica dochodzi do skraju Lasów Parczewskich. Tu łaczy sie z granica północnej czesci Parku. W miejscu, gdzie granica północnej czesci Parku dochodzi do drogi Masluchy - Orzechów Stary, granica otuliny oddziela sie od granicy Parku i podaa generalnie w kierunku południowym, wzdłu granicy administracyjnej gminy UScimów, a do miejsca, gdzie zbiegaja sie granice gmin UScimów, Ludwin i Sosnowica. Tu granica otuliny łaczy sie z granica południowej czesci Parku.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów jeziornych i torfowiskowych.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór