Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy
 • 1988-06-11
 • 9390,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXVII/175/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu z dnia 11 maja 1988 r. w sprawie utworzenia Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszczy SolskiejDziennik Urzędowy Województwa ZamojskiegoDz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 10 poz.75 z 1988 r.1988-05-27

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 10 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie Krasnobrodzkiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 83, poz. 16852005-05-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • biłgorajski, zamojski, tomaszowski
 • Susiec (wiejska), Józefów (miejsko-wiejska), Adamów (wiejska), Krasnobród (miejsko-wiejska), Tomaszów Lubelski (wiejska)
 • Najbardziej prosty nieskomplikowany, przebieg ma północno - zachodnia granica parku. Jest to jednoczesnie granica strefy ochronnej Roztoczanskiego Parku Krajobrazowego. Przebiega ona w oparciu o droge wojewódzka Zamosc - Józefów Biłgorajski. Na północy, powyej wsi Jacnia, granica parku opuszcza wspomniana droge i droga gruntowa, a nastepnie granica lasu, biegnie na południowy - zachód do wsi Grabniak, gdzie zmienia kierunek na południowy. Biegnie dalej granica lasu w kierunku Krasnobrodu i nie dochodzac do tej miejscowosci skreca na wschód i na odcinku 3 km przebiega droga gruntowa przecinajac w poprzek ciag wzgórz nad Krasnobrodem. Dochodzac do doliny Wieprza, rowem melioracyjnym, biegnie w kierunku koryta rzeki, przechodzac na jej drugi brzeg w pobliu wsi Turzyniec. Od Wieprza droga w kierunku południowym i dalej jedyna wyrazniejsza linia topograficzna - energetyczna linia wysokiego napiecia, przecinajaca kopulaste wzgórze połoone na wschód od Podklasztoru. Nastepnie granica parku, oparta o granice lasów i gruntów rolnych, przebiega generalnie w kierunku południowo - wschodnim do wsi Kol. Rogóno. Przed wsia granica zmienia kierunek południowo - zachodni, poprzecznie do wału Roztocza i równie wykorzystujac granice zwartych kompleksów lesnych i pól dochodzi do skraju wsi Zawadki. Omijajac od północy wies biegnie droga sródlesna do miejscowosci Kunki. Przed Kunkami przybiera kierunek północny i skrajem lasu biegnie w kierunku wsi Łasochy. Do Łasoch nie dochodzi lecz skreca przed wsia i dalej przebiega skrajem zwartego kompleksu lesnego (z duym udziałem jodły) na odcinku 1,5 km. Na koncu lasów panstwowych, granica parku skreca na północ i droga lesna, a nastepnie droga sródpolna w kierunku wsi Łuszczacz (jednoczesnie granica gminy). Na północ od Łuszczacza, skrajem lasu, granica przebiega na zachód a do wsi Ciotusza Nowa i górnego Sopotu, w dolinie tej rzeki przyjmuje kierunek północny i po 0,5 km północno - zachodni i przez 3 km granica biegnie skrajem lasu. Nastepnie utrzymujac poprzedni kierunek, biegnie droga sródpolna (jednoczesnie jest to turystyczny szlak niebieski) i w pobliu wsi Malewszczyzna wkracza na szose Zamosc Józefów (granica strefy ochronnej RPN).

Położenie otuliny

 • 30794,0000
 • Podobnie jak granica parku krajobrazowego, granica otuliny od północnego - zachodu przebiega po drodze Zamosc - Józefów (granica otuliny RPN). Odchodzi od otuliny Parku Narodowego w pobliu wsi Potoczek i droga dochodzi do Suchowoli. We wsi przyjmuje kierunek północny i dalej - droga do Rachodoszczy. Poniej wsi przyjmuje kierunek wschodni i droga, a jednoczesnie granica gminy dochodzi do drogi krajowej Nr 17 powyej Majdanu Krynickiego. Nastepnie wspomniana droga dochodzi a do wsi Tarnawatka Tatarak, gdzie ja opuszcza i skrajem łak w dolinie Wieprza przebiega łukiem obejmujac obszar zródliskowy Wieprza i ponownie przecina droge Nr 17. Skrajem zwartych kompleksów lesnych dochodzi do wsi Rogóno, a nastepnie drogami sródpolnymi do wsi Pasieki. Omijajac wies biegnie skrajem lasu i dalej droga gruntowa (granica gminy) do granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (byłe województwo zamojskie i przemyskie). Granica Województwa stanowi granice strefy ochronnej na odcinku 750 m do wsi Maziły. We wsi przebiega w oparciu o linie kolejowa Zamosc - Bełec i wówczas zmienia kierunek na zachodni, utrzymujac go do wsi Skworki, gdzie jednoczesnie opuszcza linie kolejowa. Dalej przebiega w oparciu o skraj lasu wzdłu linii Susiec - Oseredek - rzeka Sopot - Hamernia. Od Hamerni granice strefy ochronnej wyznacza skraj lasów strefy krawedziowej Roztocza Tomaszowskiego. Przebiega tak do Józefowa, gdzie wkracza na droge Zamosc - Józefów, bedacej jednoczesnie granica otuliny RPN i dalszy jej przebieg oparto o te droge.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór