Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Pszczewski Park Krajobrazowy
  • 1986-04-25
  • 9724,0100

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XI/63/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 1986 r. w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa GorzowskiegoDz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 9, poz. 105 z dnia 26 kwietnia1986 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Gorzowskiego z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa GorzowskiegoDz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 12, poz. 125
2 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz.Urz. Woj.Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246 z dnia 31 marca 1999 r.
3 Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 roku o zmianie rozporządzenia Nr 9 Wojewody Gorzowskiego z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 91 poz. 1358 z dnia 19 listopada 2004 r.
4 Uchwała Nr V/75/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Pszczewskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 12572019-04-23

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubuskie
  • międzyrzecki
  • Międzyrzecz (miejsko-wiejska), Pszczew (wiejska), Przytoczna (wiejska), Trzciel (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXXV/393/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pszczewskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2013 r. poz. 826 2013-03-212032-12-31

Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego