Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana
  • 1985-04-26
  • 4410,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VI/51/85 WRN w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszaru krajobrazu chronionego na terenie woj. elbląskiegoDziennik Urzędowy Województwa ElbląskiegoDz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Dziennik Urzędowy Województwa ElbląskiegoDz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1997 r. Nr 7, poz. 43
2 Rozporządzenie Nr 56/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 58, poz. 11932006-06-01
3 UCHWAŁA Nr 148/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 66, poz. 14632011-06-02
4 UCHWAŁA NR 261/XXIV/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29442016-08-16

Położenie formy ochrony przyrody

  • pomorskie
  • nowodworski
  • Sztutowo, Krynica Morska

Położenie otuliny

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Nie