Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana
 • 1985-04-26
 • 4410,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacji

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacji
1 Rozporządzenie Woj. Pom. Nr 56/06Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. Woj. Pom. Nr 58 poz. 1193
2 Uchwała nr 261/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Mierzeja WiślanaDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29442016-08-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • nowodworski
 • Krynica Morska, Sztutowo
 • Brak danych

Położenie otuliny

 • Brak danych
 • Brak danych

Ochrona

 • Brak danych
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Brak danych