Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana
  • 1985-04-26
  • 4410,0000


Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Woj. Pom. Nr 56/06Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. Woj. Pom. Nr 58 poz. 1193
2 Uchwała nr 261/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Mierzeja WiślanaDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29442016-08-16

Położenie formy ochrony przyrody

  • pomorskie
  • nowodworski
  • Sztutowo, Krynica Morska

Położenie otuliny

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Nie