Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana
  • 1985-04-26
  • 4410,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VI/51/85 WRN w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszaru krajobrazu chronionego na terenie woj. elbląskiegoDziennik Urzędowy Województwa ElbląskiegoDz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Dziennik Urzędowy Województwa ElbląskiegoDz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1997 r. Nr 7, poz. 43
2 Rozporządzenie Nr 56/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 58, poz. 11932006-06-01
3 UCHWAŁA Nr 148/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 66, poz. 14632011-06-02
4 UCHWAŁA NR 261/XXIV/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29442016-08-16

Położenie formy ochrony przyrody

  • pomorskie
  • nowodworski
  • Sztutowo (wiejska), Krynica Morska (miejska)
  • Północna granica Parku biegnie linią brzegową Morza Bałtyckiego od punktu położonego na przedłużeniu zachodniej granicy działki nr 37 LP (Obręb Sztutowo, arkusz nr 2 w gminie Sztutowo) do granicy Państwa z Federacją Rosyjską (Obwód Kaliningradzki). Granicą wschodnią Parku jest granica Państwa z Federacją Rosyjską (Obwód Kaliningradzki). Granica południowa Parku biegnie linią brzegową Zalewu Wiślanego - tzn. północną granicą działki nr 682/1 (Obręb Nowa Karczma, arkusz nr 1-6, Obręb Krynica Morska, arkusz nr 1-3, Obręb Przebrno, arkusz nr 3,4 w mieście Krynica Morska) oraz północną granicą działki nr 787/13 (Obręb Kąty Rybackie, arkusz nr 1-6 w gminie Sztutowo). Na granicy Obrębu Kąty Rybackie i Kobyla Kępa granica Parku wchodzi na ląd i biegnie dalej południową granicą działek nr 787/4 (N), 164 (w), 234 (dr), 233 (Ł), 231 (Ł), następnie południową i zachodnią granicą działki nr 214 (dr), południową granicą działek nr 808 (dr) i 83 (dr), dalej biegnie południową granicą działki nr 804 (Ł), południową i zachodnią granicą działki nr 803, zachodnią granicą działki nr 75 (Ł), zachodnią granicą działki nr 74 (dr) (Obręb Kąty Rybackie, arkusz nr 01 w gminie Sztutowo). Następnie biegnie granicą gruntów leśnych południową i zachodnią granicą działek nr 193/6 (LP), 194/7 (LP), zachodnią granicą działki nr 193/4 (dr), następnie południową i zachodnią granicą działki nr 184/1 (LP). Dalej granica Parku skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działek nr 184/1 (LP), 150 (LP), następnie skręca na zachód biegnąc południową granicą działki nr 93 g (LP); dalej skręca na północ biegnąc zachodnią granicą działek 93 g, h, a (LP); i 37 (LP)., W miejscu styku działek 38/3 (LP) i 37 (LP) granica Parku przecina działkę nr 410/5 (UM) (Obręb Sztutowo, arkusz nr 2 w gminie Sztutowo), biegnąc prostopadle do linii brzegowej Morza Bałtyckiego i dochodząc do miejsca, skąd rozpoczęto opis granicy Parku.

Położenie otuliny

  • W celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka jest wyznaczona otulina Parku o powierzchni 22.703 ha położona na terenie następujących gmin województwa pomorskiego: Nowy Dwór Gdański (powiat nowodworski), Stegna (powiat nowodworski) i Sztutowo (powiat nowodworski) oraz na części Zalewu Wiślanego w granicach województwa pomorskiego.

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Nie