Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Tucholski Park Krajobrazowy
  • 1985-12-09
  • 36983,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Nr 71/IX/85 Dz. Urz. Woj. BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 11, poz. 440

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 54, poz. 255
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 21/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 61, poz. 10672004-05-13
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 38/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Tucholskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 120, poz. 20182004-12-07
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 8 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 69, poz. 13262005-06-07
5 Rozporządzenie Nr 59/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Tucholskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 58, poz. 11962006-06-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie, pomorskie
  • chojnicki, tucholski
  • Lubiewo (wiejska), Czersk (miejsko-wiejska), Cekcyn (wiejska), Śliwice (wiejska), Tuchola (miejsko-wiejska), Chojnice (wiejska), Gostycyn (wiejska)

Położenie otuliny

  • 15946,0000

Ochrona

  • W części parku położonego w Województwie Pomorskim: 1) ochrona części obszaru Borów Tucholskich ze względu na występujące tam rzadkie i chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, 2) ochrona historycznych śladów kultury materialnej regionu dla ich zachowania i popularyzacji w warunkach zrównoważonego rozwoju
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2009 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 34, poz. 7162009-04-15