Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Skierbieszowski Park Krajobrazowy
 • 1995-01-23
 • 35488,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 16 Woj. Chełmskiego z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa chełmskiegoDziennik Urzędowy Województwa ChełmskiegoDz. Urz. Woj. Chełmskiego Nr 10, poz. 83 z 1995 r.
2 Rozporządzenie Nr 9 Woj. Zamojskiego z dnia 23 stycznia 1995 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą Skierbieszowski Park KrajobrazowyDziennik Urzędowy Województwa ZamojskiegoDz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 4, poz. 25 z 1995 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 29 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie Skierbieszowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2015 r. Nr 182, poz. 31542005-09-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • zamojski, krasnostawski
 • Izbica, Skierbieszów, Stary Zamość, Krasnystaw (gmina wiejska), Kraśniczyn, Miączyn, Sitno, Grabowiec
 • Opis granicy rozpoczynamy od pd. - zach. kranca w rejonie miejscowosci Wólka Orłowska skad granica Parku biegnie droga wzdłuż sciany lasu w kierunku pd. - zach. do zabudowan położonych we wschodniej czesci miejscowosci Marianka. Tu skreca na pd. - wsch., a po 250 m na pd. - zach. i droga wiejska przez zachodnia czesc wsi Topola dochodzi do miejscowosci Kolonia Orłów Drewniany. Jeszcze przez dwa kilometry, granica ma ten sam kierunek i biegnie droga polna. Po 2 km dochodzi do drogi lokalnej Orłów Drewniany - Izbica i tu skreca na zachód, 500 m dalej przyjmuje kierunek południowy, dochodzi do wawozu i ponownie skreca na zachód. Po 700 m przyjmuje ponownie kierunek południowy i dochodzi do wsi Maliniec, gdzie skreca na zachód, a po 500 m ponownie na południe. 750 m dalej dochodzi do drogi głównej Izbica - Zamosc i wzdłuż tej drogi ciagnie sie do miejscowosci Borowina Starozamojska. Nastepnie skreca w kierunku wschodnim i biegnie po tej drodze do miejscowosci Udrycze Wola. Stad droga sródpolna (cały czas granica ma kierunek wschodni) przez miejscowosc Grabina, granica prowadzi do Debowca. Opuszcza te miejscowosc i dochodzi do Kobylej Łozy. Tu skreca na południe, omija od wschodu Kol. Kornelówke - Kopanine i 500 m za nia skreca na wschód. Utrzymujac przez cały czas kierunek wschodni, droga wiejska dochodzi do Debiny, gdzie skreca na pn. - wsch. Miejscowosc uków omija od pn. - zach. i dalej pokrywa sie z droga uków - Kol. Podwysokie i przebiega kolejno przez nastepujace miejscowosci: Kol. Cieszyn, Cieszyn, Wolica Uchanska, Wysokie II i Kol. Podwysokie. Nastepnie osiagajac granice lasu biegnie jego lizjera. Dalej pokrywa sie z granica gmin Krasniczyn - Wojsławice i dochodzi do miejscowosci Kukawka. Stad ciekiem wodnym dochodzi do doliny Wojsławki i biegnie nia w kierunku zachodnim. Na wysokosci wsi Wolica, granica przyjmuje kierunek północny, obejmuje jej zabudowania i nadal biegnie w kierunku północnym lizjera lasu, a nastepnie zachodnim, dochodzac do drogi Zamosc - Chełm. Droga ta, na odcinku 500 m granica przyjmuje kierunek północny osiagajac pierwsze zabudowania wsi Chełmiec. Omija te miejscowosc od południa i na wysokosci ostatnich zabudowan tej wsi, odbiega prostopadle w kierunku północnym. Dochodzi do granicy gmin Siennica Róana - Krasniczyn. Dalej pokrywa sie z granica tych gmin oraz z granica gmin Krasniczyn - Krasnystaw i dochodzi do miejscowosci Wólka Orłowska skad rozpoczeto opis granicy Parku.

Położenie otuliny

 • 12479,0000
 • Podobnie jak w przypadku Parku opis granicy otuliny Parku rozpoczyna sie od pn. - zach. jej kranca. Od miejscowosci Małochwiej Mały granica prowadzi linia kolejowa do miejscowosci Izbica. Stad linia energetyczna (o kierunku pd. - zach.) dochodzi do rz. Wieprz i ciagnie sie jej prawym brzegiem do mostu (na wschodnim rozwidleniu rzeki). Dalej pokrywa sie z linia kolejowa i biegnie nia a do miejscowosci Tarzymiechy. Na skrzyowaniu linii i drogi Tarzymiechy - Stary Zamosc, przyjmuje kierunek pd. - wsch. i ta własnie droga dochodzi do najdalej na północ położonych zabudowan miejscowosci Stary Zamosc. Nastepnie granica przyjmuje kierunek południowy i droga lokalna dochodzi do drogi Stary Zamosc - Krzak, przecina ja i po ok. 1 km skreca na pd. - wsch. Droga lokalna przez Chomeciska Due dochodzi do miejscowosci Debina. Nastepnie z m. Debina do drogi głównej Skierbieszów - Zamosc granica otuliny pokrywa sie z północna granica gminy Zamosc. Przecina wyej wspomniana droge i biegnie w kierunku wschodnim droga przez Kornelówke i Kolonie Sitno dochodzac do Kol. Ministrówka. Tu skreca na północ i droga gruntowa przez Popówke, Kolonie Swidniki, Piotrówke, urawlów, Wolice Uchanska dochodzi do lasu w okolicach Osiczyna. Tutaj granica otuliny pokrywa sie ze wschodnia granica gminy Skierbieszów. Dalej przyjmujac kierunek pn - zach. pokrywa sie z granica gmin Wojsławice - Krasniczyn i granica gmin Krasniczyn - Lesniowice. Od miejscowosci Kol. Borun granica biegnie w kierunku zachodnim polna droga przez wies Komarówka. Nastepnie zgodnie z granica gminy Siennica Róana i granica miasta Krasnystaw dochodzi do linii kolejowej i linia ta prowadzi do miejscowosci Małochwiej Mały, skad rozpoczeto opis granicy otuliny.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Nie wskazano w akcie