Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Nadwiślański Park Krajobrazowy
  • 1993-08-24
  • 33306,5000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 142/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 6 maja 1993 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą „Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych" Dziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 11 poz. 143 z dnia 9 sierpnia 1993 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 33/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego Dz.Urz.Województwa BydgoskiegoDz.Urz.Województwa Bydgoskiego Nr 54, poz. 256 z dnia 11 września 1998 r.
2 Rozporządzenie nr 50/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie powołania Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej WisłyDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 24 poz. 142 z dnia 13 kwietnia 1999 r.
3 Rozporządzenie nr 143/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie nr 50/99 z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie powołania Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły (Dz. Urz. nr 49 z dn. 11 sierpnia 1999r., poz. 427).Dz. Urz. Wojewody Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 49 poz. 427 z dnia 11 sierpnia 1999 r.
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 32/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 118, poz. 19882004-12-02
5 ROZPORZĄDZENIE Nr 18/2005 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 września 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 108, poz. 18722005-09-21
6 ROZPORZĄDZENIE Nr 20/2005 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 108, poz. 18742005-09-21
7 ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2009 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 52, poz. 10832009-05-19

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie, pomorskie
  • toruński, świecki, tczewski, Bydgoszcz, bydgoski, chełmiński, grudziądzki, kwidzyński, Grudziądz
  • Dobrcz (wiejska), Grudziądz (wiejska), Pruszcz (wiejska), Dragacz (wiejska), Dąbrowa Chełmińska (wiejska), Osielsko (wiejska), Unisław (wiejska), Zławieś Wielka (wiejska), Nowe (miejsko-wiejska), Gniew (miejsko-wiejska), Chełmno (wiejska), Bydgoszcz (miejska), Jeżewo (wiejska), Grudziądz (miejska), Świecie (miejsko-wiejska), Sadlinki (wiejska), Warlubie (wiejska)

Ochrona

  • Park powołany został dla zachowania mozaikowatości krajobrazu lewobrzeżnej części Doliny Dolnej Wisły. Ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania tego korytarza ekologicznego, o randze europejskiej.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór