Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Brodnicki Park Krajobrazowy
  • 1985-03-29
  • 16685,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr V/32/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 29 marca 1985 r. w sprawie ochrony walorów krajobrazowych na terenie części Pojezierza BrodnickiegoDziennik Urzędowy Województwa ToruńskiegoDz. Urz. Woj. Toruńskiego Nr 5 poz. 135 z 1985 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 16/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie Brodnickiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa ToruńskiegoDz. Urz. Woj. Toruńskiego Nr 18 poz. 107 z dnia 16 czerwca 1998 r.
2 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. przez b. Wojewódzkie Rady Narodowe, b. Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych oraz Wojewodów: Olsztyńskiego, Elbląskiego, Suwalskiego, Ciechanowskiego, Ostrołęckiego oraz ToruńskiegoDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 15 poz. 122 z dnia 30 marca 1999 r.
3 Rozporządzenie Nr 36 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r.w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego.Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 140 poz. 1648 z dnia 5 października 2005 r.
4 Rozporządzenie Nr 39/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Brodnickiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 120, poz. 2019 z dnia 7 grudnia 2004 r.
5 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w części Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 58 poz. 1111 z dnia dnia 12 maja 2005 r.)
6 Rozporządzenie Nr 25/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 34, poz. 542 z dnia 14 marca 2006 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
  • brodnicki, nowomiejski
  • Biskupiec (wiejska), Brzozie (wiejska), Brodnica (wiejska), Kurzętnik (wiejska), Bartniczka (wiejska), Zbiczno (wiejska), Brodnica (miejska), Jabłonowo Pomorskie (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • W części położonej w województwie kujawsko-pomorskim: park utworzony został dla ochrony części obszaru Pojezierza Brodnickiego ze względu na występujące rzadkie i chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt oraz siedliska gatunków ptaków chronionych, a także dla ochrony historycznych śladów kultury materialnej regionu dla ich zachowania i popularyzacji walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych regionu. W części położonej w województwie warmińsko-mazurskim: szczególnym celem ochrony Parku jest ochrona występujących rzadkich i chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz siedlisk gatunków ptaków chronionych, a także dla ochrony śladów kultury materialnej regionu i popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych regionu.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór