Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy
  • 1994-08-12
  • 7953,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Wrocławskiego z dnia 12 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy" w województwie wrocławskimDziennik Urzędowy Wojewody WrocławskiegoDz. Urz. z 1994 r. Nr 10, poz. 51

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 1999 r.Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 6, poz. 2081999-03-26
2 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 252, poz. 37362006-12-01
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 18 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 303, poz. 34932008-11-24

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • wołowski
  • Wołów (miejsko-wiejska), Wińsko (wiejska)
  • Opis granicy Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy" (Załącznik nr 1 do Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy") Z północnego krańca zabudowań Krzydliny Wielkiej granica biegnąc w kierunku północnym drogą gminną (dz. nr 937) dochodzi do lasu. Dalej drogą leśną przez oddział 210, następnie pomiędzy oddziałami 191 i 192, 174 i 175, przecina drogę Domaszków - Dębno, następnie pomiędzy oddziałami 163 i 164, 137 i 138, 115 i 116, dochodzi do drogi Dębno - Tarchalice i drogą tą biegnie do Tarchalic. Przy moście przez starorzecze w Tarchalicach, skręca w drogę (dz. nr 152) idącą w kierunku północno-wschodnim, dochodzi do drogi wojewódzkiej Wołów - Ścinawa i biegnie nią w kierunku północno-zachodnim do Boraszyna. Przechodzi przez Boraszyn, a za północnym krańcem jego zabudowań skręca w kierunku północno-wschodnim w polną drogę (dz. nr 104), przekracza granicę gmin Wołów - Wińsko, a następnie drogą (dz. nr 593), przecinając tory kolejowe, dochodzi do Orzeszkowa. Dalej biegnie w kierunku wschodnim drogami (dz. nr: 593, 574, 673/1, 708), a następnie północnym (dz. nr: 739, 673/2) i zachodnim (dz. nr 789) do drogi (dz. nr 326 i 202), którą kieruje się na północ i dochodzi do cieku wodnego. Ciekiem tym (dz. nr 131) dochodzi do rzeki Niecieczy, a nią do rzeki Jezierzycy, którą dochodzi do torów kolejowych. Biegnie wzdłuż nich w kierunku północno-wschodnim, a po 150 m skręca w kierunku południowo-wschodnim rowem (dz. nr 2/18), dochodzi do drogi (dz. nr 640), którą dochodzi do miejscowości Młoty, do drogi wojewódzkiej Konary - Młoty (334). Drogą tą biegnie w kierunku miejscowości Konary do rozwidlenia z drogą leśną (dz. nr 737/3/1, 739/3/3, 740/2/4), którą dochodzi do drogi Orzeszków - Konary. Drogą tą ponownie dochodzi do drogi Młoty - Konary i natychmiast skręca w kierunku południowo-wschodnim w polną drogę (dz. nr 234 i 102/10), którą dochodzi do lasu. Po 600 m skręca na południe w drogę gminną (dz. nr 246/4) dochodzącą do Rowu Stawowego. Dalej biegnie wzdłuż niego w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Po 2,2 km skręca w polną drogę (dz. nr 83/2 i nr 83/1) w kierunku północno-wschodnim, którą dochodzi do drogi Moczydlnica Klasztorna - Kretowice. Drogą tą biegnie na południe w kierunku Kretowic, przecina Jezierzycę, następnie na południowy-zachód drogą (dz. nr 332/1 i 271) dochodzi do torów kolejowych, którymi biegnie w kierunku Wołowa. Odchodzi od torów kolejowych na wschód w drogę polną (dz. nr 435), skręca na południe w drogę (dz. nr 430), następnie na zachód w drogę (dz. nr 12), którą wraca do linii kolejowej. Dalej biegnie linią kolejową w kierunku Wołowa, przecinając rzekę Juszka. Na 500 m przed szosą Wołów - Rudno skręca na zachód w polną drogę (dz. nr 1 AM 12 i nr 1 AM 11), następnie biegnie w kierunku południowym i południowo-wschodnim drogami (dz. nr: 12, 24, 28) i dochodzi do drogi wojewódzkiej Wołów - Rudno. Drogą tą biegnie w kierunku zachodnim. Po 800 m skręca na południe i biegnie wzdłuż rowu (dz. nr 31 AM 1), po 500 m odbija na południowy-wschód w polną drogę (dz. nr 30 AM 1). Drogą tą granica biegnie wzdłuż granicy lasu (oddziały 266 i 267), przecina drogę Wołów - Krzydlina Mała i prowadzi dalej północną granicą oddziału 269. Następnie skręca na południe i prowadzi między oddziałami 269 i 273, przecina oddział 274, między oddziałami 274 i 275 dochodzi do drogi Wołów - Mojęcice. Drogą tą biegnie w kierunku Mojęcic, po 800 m skręca na północny-zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy oddziałów 276 i 271. Następnie prowadzi w kierunku południowo-wschodnim: ciekiem wodnym (dz. nr 304), następnie drogą (dz. nr 278) i ponownie ciekiem wodnym (dz. nr 259) do drogi (dz. nr 260/1) biegnącej z Mojęcic w kierunku północnym, którą dochodzi do drogi Wołów - Krzydlina Mała. Drogą tą biegnie w kierunku Krzydliny Małej, a w odległości 1,5 km przed nią, na wysokości lasu, schodzi z drogi i biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy oddziału 247. Po granicy lasu dochodzi do drogi gminnej (dz. nr: 555/4, 554/1, 578/8), którą przechodzi nad północnym krańcem zabudowań Krzydliny Małej, skręca w drogę (dz. nr 536) i dochodzi nią do północnych krańców zabudowań Krzydliny Wielkiej. UWAGA: - w przypadku gdy w opisie przebiegu granicy Parku lub otuliny Parku mowa o drogach publicznych - przyjmuje się, że drogi te nie wchodzą do obszaru Parku i otuliny, - w przypadku gdy w opisie przebiegu granicy Parku lub otuliny Parku mowa o ciekach wodnych - przyjmuje się, że cieki te wchodzą do obszaru Parku i otuliny.

Ochrona

  • ochrona doliny rzeki o charakterze nizinnym oraz zachowanie cennych fragmentów lasów i terenów łąkowych.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR XVI/328/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 paŝdziernika 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 250, poz. 45062011-12-062030-12-31

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór