Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy
  • 1998-10-27
  • 8570,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Wrocławskiego z dnia 27 października1998 r. w sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy"Dziennik Urzędowy Województwa WrocławskiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 19, poz. 210

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy" Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 252, poz. 3735 z dnia 1 grudnia 2006 r.
2 Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy" Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 317 poz. 3921 z dnia 10 grudnia 2008 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • wrocławski, średzki, Wrocław
  • Wrocław (miejska), Sobótka (miejsko-wiejska), Miękinia (wiejska), Mietków (wiejska), Kąty Wrocławskie (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1. Ochrona doliny rzeki o charakterze nizinnym z licznymi starorzeczami. 2. Ochrona zbiornika wodnego Mietków jako cennego miejsca bytowania ptaków.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór