Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
  • 1996-07-01
  • 87040,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia i ochrony parku krajobrazowego "Dolina Baryczy" Dziennik Urzędowy Wojewody WrocławskiegoDz. Urz. z 1996 r. Nr 6, poz. 65

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Dolnośląskiego i Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2000 r. zmieniające Rozporządzenie Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy"Dziennik UrzędowyDz. Urz. Nr 38 poz. 656 z 2000 r. Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 19, poz. 102 oraz Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego Nr 6, poz. 65 oraz Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 38, poz. 656 z dnia 12 października 2000 r.
2 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", dla terenu Parku leżącego w granicach województwa dolnośląskiegoDziennik Urzędowy Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 88 poz. 1012 z dnia 4 kwietnia 2007 r.
3 Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", dla terenu Parku leżącego w granicach województwa dolnośląskiego Dziennik UrzędowyDz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 303 poz. 3494 z dnia 24 listopada 2008 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie, wielkopolskie
  • oleśnicki, trzebnicki, ostrowski, rawicki, górowski, milicki
  • Milicz (miejsko-wiejska), Pakosław (wiejska), Przygodzice (wiejska), Żmigród (miejsko-wiejska), Wąsosz (miejsko-wiejska), Krośnice (wiejska), Rawicz (miejsko-wiejska), Twardogóra (miejsko-wiejska), Cieszków (wiejska), Trzebnica (miejsko-wiejska), Prusice (miejsko-wiejska), Jutrosin (miejsko-wiejska), Sośnie (wiejska), Odolanów (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Dla terenu Parku leżącego w granicach województwa dolnośląskiego: Zachowanie doliny rzeki Baryczy wraz z łąkami, starorzeczami i terenami podmokłymi oraz zachowanie stawów i innych zbiorników wodnych, będących siedliskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

istnieje konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór