Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Nadgoplański Park Tysiąclecia
  • 1993-08-11
  • 9982,7100

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 252/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą "Nadgoplański Park Tysiąclecia"Dz. Urz. Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Województwa Bydgoskiego Nr 10 poz. 132 z dnia 27 lipca 1993 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 29/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą "Nadgoplański Park Tysiąclecia"Dziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 54 poz. 252 z dnia 11 września 1998 r.
2 Rozporządzenie nr 38/02 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie Nadgoplańskiego Parku TysiącleciaDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz.Urz. z 2002 r. Nr 74, poz. 1506
3 Rozporządzenie nr 30/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Nadgoplańskiego Parku TysiącleciaDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 111, poz. 1889

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
  • mogileński, radziejowski, inowrocławski, koniński
  • Skulsk (wiejska), Jeziora Wielkie (wiejska), Piotrków Kujawski (miejsko-wiejska), Kruszwica (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Park obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
  • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 OSO Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000Ostoja Nadgoplanska PLB0400042004

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 160 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla "Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 34, poz. 540

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór