Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Iński Park Krajobrazowy
 • 1981-11-04
 • 17763,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 4 listopada 1981 r. w sprawie utworzenia Zespołu Parkow Krajobrazowych Ińskiego i Szczecińskiego.Dziennik Urzędowy WRN w SzczecinieDz. Urz. WRN w Szczecinie Nr 9, poz. 13

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE NR 14/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Ińskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 64, poz. 13772005-08-11

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • łobeski, stargardzki
 • Dobrzany (miejsko-wiejska), Ińsko (miejsko-wiejska), Chociwel (miejsko-wiejska), Węgorzyno (miejsko-wiejska)
 • Granicę parku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Położenie otuliny

 • 26240,0000
 • Granicę otuliny parku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 OSO Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000PLB32008 Ostoja Ińska2004

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie planu ochrony Ińskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 92, poz. 18742005-11-30

Zarządzanie

Nie wskazano w akcie