Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Cedyński Park Krajobrazowy
 • 1993-04-01
 • 30850,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 3/1993 Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 kwietnia 1993 roku w sprawie utworzenia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego(Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 4, poz.49)

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 20/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 55, poz. 12332002-07-25
2 OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2002 r. o sprostowaniu błędu.Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 64, poz. 14082002-09-13
3 Rozporządzenie Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 31, poz. 5392006-03-07
4 Rozporządzenie Nr 99/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2006 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie Cedyńskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 78, poz. 13532006-06-14

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • gryfiński
 • Cedynia (miejsko-wiejska), Chojna (miejsko-wiejska), Mieszkowice (miejsko-wiejska), Moryń (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granic parku: Gmina Chojna, odcinek Krajnik Dolny-Godków. Na północny wschód od Krajnika Dolnego od brzegu Odry łąkami, skrajem lasu do drogi Krajnik Dolny-Ognica. Drogą do Krajnika Dolnego, skrajem lasu na południowy zachód polami, drogą do drogi Krajnik Dolny-Grabów. Drogą do Grabowa, drogą na północny wschód do Krajnika Górnego do wsi. Północnym i zachodnim skrajem wsi, drogą do Radunia Małego. Skrajem lasu do Kuropatnik. Skrajem lądu do obniżenia na zachód od drogi Krzymów-Stoki. Na północ od obniżenia, przekraczając drogę jw., polami do skraju lasu. Wzdłuż lasu na południowy wschód i wschód od Krzymowa do drogi Krzymów-Chojna. Drogą w kierunku Chojny do drogi Grabów-Chojna. Drogą w kierunku Chojny do skraju lasu. Skrajem lasu od drogi Stoki-Chojna. Skrajem lasu na zachód i południowy zachód od Chojny do drogi Chojna-Mętno. Drogą do Mętna, skrajem lasu na południowy zachód i południe od Chojny, północny zachód, zachód i południowy zachód od Godkowa do drogi Dolsko-Mirowo. Gmina Moryń, rejon Dolska. Od drogi Dolsko-Mirowo na południe wzdłuż krawędzi zbocza, polami, skrajami lasu i zadrzewień do drogi Mirowo-Przyjezierze, na południe od wzgórza 87,0 m n.p.m. Droga do Pojezierza do linii kolejowej. Linia jw. na zachód do drogi Moryń-Dolsko. Droga wzdłuż linii kolejowej obok stacji Przyjezierze-Moryń w kierunku Starego Objezierza do rejonu na południe od Jeziora. Polami do jeziora, wzdłuż zadrzewień przy jego brzegu zachodnim na północny zachód polami do drogi ze Starego Objezierza na południe. Drogą w kierunku Dolska, drogą na zachód do drogi Stare Objezierze-Mętno. Droga w kierunku Mętna. Gmina Chojna, rejon Łaziszcza. Drogą Stare Objezierze-Mętno do drogi Łaziszcze-Mętno. Drogą w kierunku Łaziszcza, drogą na północ do lasu. Skrajem lasu na północny zachód od Łaziszcza, wschód, północny wschód i północ od Łukowic, północny wschód od Czachowa do drogi Czachów-Piasek. Gmina Cedynia, odcinek Czachów-Żelichów. Od drogi Czachów-Piasek skrajem lasu na północ od Czachowa i Lubiechowa Górnego do rejonu na północny zachód od wsi. Wzdłuż ogrodzenia na południe do drogi Lubiechów Górny-Lubiechów Dolny. Na południe polami do strumienia płynącego z Lubiechowa Górnego. Na południowy wschód rowami i polami do drogi z Lubiechowa Górnego na północny wschód. Skrajem zadrzewionego obniżenia od wschodu. Obok wzgórza 61,6 m n.p.m. na północ. Drogą na południe do lasu obok wzgórza 71,1 m n.p.m. na zachód. Skrajem lasu, na południowy wschód polami, drogą do drogi Nietułów-Radostów. Drogą w kierunku Radostowa do skrzyżowania dróg na wschód od Parchnicy, drogą na południowy zachód do drogi Cedynia-Orzechów. Drogą na południe do drogi Cedynia-Radostów. Drogą na południe do drogi Cedynia. Skrajem lasu na zachód i południowy zachód od Radostowa do drogi Radostów-Stara Rudnica. Drogą w kierunku Golić do skraju lasu. Wzdłuż lasu na południowy zachód od Golić do drogi Golice-Stara Rudnica. Skrajami lasu i zadrzewień na południowy zachód od Golić. Skrajem lasu na południe od Golić i południowy zachód od Żelichowa do linii kolejowej. Linią kolejową na południe skrajem lasu, na południe i południowy wschód od Żelichowa do rejonu na południe od pkt 62.0 m n.p.m. Gmina Moryń, odcinek Nowe Objezierze-Stołpek. Od rejonu na południowy wschód od Żelichowa i południe od pkt 62,0 m n.p.m. skrajami lasu i zadrzewień na południe od Nowego Objezierza do mostu na Słubi. Skrajem lasu nad stawem i na zachód od Morynia Dworu (nowego i starego) do drogi Moryń-Stare Łysogórki. Drogą w kierunku Morynia do skraju lasu. Wzdłuż lasu do drogi Moryń-Czelin. Drogą do Czelina obok Stołpka do rejonu na wschód od Siegniewia. Gmina Mieszkowice, odcinek Siegniewo-Czelin. Od rejonu na wschód od Siegniew, drogą w kierunku Czelina, krzyżującą się drogą Mieszkowice-Gozdowice do drogi Czelin-Stary Błeszyn. Drogą w kierunku Czelina do zakrętu drogi z rozwidleniem dróg przed wioską. Drogą na północny wschód do linii elektroenergetycznej. Linią jw. na południe do drogi wzdłuż północno-wschodniego krańca Czelina. Drogą jw. do drogi Czelin-Mieszkowice. Drogą w kierunku Mieszkowic do skraju zadrzewień obok pojedynczych zabudowań. Na wschód skrajem zadrzewień, na południe polami do drogi w kierunku Czelina. Na południe drogą i skrajem lasu do drogi w kierunku Czelina. Na południe łąkami i rowem. Rowem na zachód i północny zachód w kierunku Czelina do Odry na południowy wschód od wioski. Gminy: Mieszkowice, Cedynia i Chojna, wzdłuż Odry. Od ujścia rowu do Odry na południowy zachód od Czelina. Wschodnim brzegiem głównego koryta Odry do łąk między rzeką a lasem na północny wschód od Krajnika Dolnego.

Położenie otuliny

 • 53120,0000
 • Przebieg granicy otuliny: Gmina Chojna, odcinek Krajnik Dolny - ujście Rurzycy. Od granicy Parku na północny wschód od Krajnika Dolnego, wschód brzegiem głównego koryta Odry od ujścia Rurzycy. Gmina Widuchowa, odcinek ujście Rurzycy-Rynica. Od ujścia Rurzycy wschodnim brzegiem głównego koryta Odry do skraju lasu. Od tego miejsca aż do linii kolejowej (pow. pkt c) Jest to wspólna granica stref ochronnych parków krajobrazowych: Cedyńskiego i Międzyodrze. Skrajem lasu na południe od Ognicy do drogi Ognica-Krajnik Dolny. Skrajem lasu na południe i południowy wschód od Ognicy. Drogą na zachód przez las do drogi Ognica-Nawodna. Drogą w kierunku Nawodnej do skrzyżowania z drogą do Rynicy. Gmina Chojna, rejon Lisiego Pola. Granica prowadzi od drogi do Rynicy do drogi Polesiny-Grzybno wzdłuż granicy gminy, najczęściej drogami i skrajami lasu, przecinając drogę i linię kolejową z Kostrzyna do Szczecina. Gmina Widuchowa, rejon Żelechowa. Duktami leśnymi na północny wschód do skraju lasu przy drodze Polesiny-Żelechowo. Skrajem lasu na południowy zachód, południe i południowy wschód od Żelechowa do drogi Żelechowo-Grzybno. Skrajem lasu na południe od samotnych zabudowań na południowy wschód od Żelechowa. Gmina Chojna, rejon na północ od Grzybna. Skrajem lasu na południe od samotnych zabudowań na południowy wschód od Żelechowa. Drogą przez las na południe do skraju lasu. Wzdłuż lasu do drogi Grzybno-Żelechowo. Gmina Widuchowa, rejon Żelechowa na północny zachód od Grzybna. Drogą Żelechowo-Grzybno w kierunku Grzybna. Skrajem lasu na północny zachód od Grzybna do drogi prowadzącej w kierunku drogi Grzybno-Strzelczyn. Gmina Chojna, odcinek Strzelczyn-Strzeszewko. Na północny wschód od Strzelczyna drogą z lasu do drogi Strzelczyn-Grzybno. Drogą w kierunku Grzybna. Wzdłuż zachodnich skrajów wioski i sadu, południowego skraju sadu do drogi Grzybno-Strzeszów. Drogą do Strzeszowa. Za pojedynczymi zabudowaniami Strzeszewka do trzeciej drogi odchodzącej na południe. Drogą jw. w kierunku Trzcińska na zachód od Strzeszowa. Gmina Trzcińsko Zdrój, odcinek Strzeszów-Białegi. Drogą prowadzącą od drogi Grzybno-Strzeszów w kierunku Trzcińska do trzeciego skrzyżowania dróg. Drogą na wschód do skrzyżowania z drogą Strzeszów-Trzcińsko. Drogą na wschód granicą administracyjną Trzcińska przez pola na południe w kierunku jez. Trzygłowskiego do drogi. Drogą na północny wschód i wschód a następnie południe wzdłuż brzegów jeziora obok wzgórza 57,4 m n.p.m. na wschód. Granicą administracyjną Trzcińska do drogi Trzcińsko-Stołeczna. Drogą do Trzcińska do linii kolejowej. Linią kolejową do drogi Trzcińsko-Gogolice. Drogą w kierunku Gogolic przez Szarpalki, Antoniewice i Smugę do pojedynczych zabudować przy wzgórzu 90,0 m n.p.m. na północ od Gogolic. Na południowy zachód przez pola do pojedynczych zabudowań przy drodze Gogolice-Narost. Drogą w kierunku Narostu aż za odejście drogi do Górczyna Dolnego. Na południowy zachód przez pola do obniżenia. Wzdłuż rowu do drogi nad jez. Gogolice. Droga jw. skrajem lasu i droga do drogi Gogolice-Narost. Drogą w kierunku Narostu do zadrzewień nad Jez. Henryk. Skrajem zadrzewień nad wschodnim brzegiem jeziora. Skrajem lasu na południowy zachód i południowy wschód do drogi Gogolice-Głębokie. Drogą do Głębokiego, drogą wzdłuż północnego brzegu jeziora. Skrajem lasu na północny zachód, zachód i południowy zachód od Chełma Górnego do drogi Chełm Dolny-Narost. Drogą do drogi Chełm Dolny-Białęgi. Drogą w kierunku Białęgów do skraju lasu. Wzdłuż lasu na południe i wschód do drogi łączącej drogę Białęgi-Chełm Dolny z Zielinem. Drogą w kierunku Zielina do skrzyżowania z drogą do Goszkówka. Gmina Mieszkowice, odcinek Goszkówek-Czelin. Od skrzyżowania drogi do Goszkówka z drogą łączącą drogę Białęgi-Chełm Dolny z Zieliniem, drogą w kierunku Zielina do skraju lasu. Wzdłuż lasu na północ i północny wschód od Zielina do Starzyna. Drogą wzdłuż zachodniego skraju Starzyna, na południe i zachód do drogi Zielin-Smolnica. Drogą na południe obok pojedynczych zabudowań i rowu do lasu. Wzdłuż północnego i wschodniego skraju lasu na południe od Zielina. Rowem i drogą do drogi w kierunku Troszyna. Wzdłuż południowo-wschodniego skraju lasu. Na południowy zachód polami i drogą przez Mirogniew do drogi Sitno-Mieszkowice. Drogą w kierunku Sitna. Drogą do drogi Mieszkowice-Boleszkowice. Drogą do przejazdu kolejowego. Linią kolejową w kierunku Mieszkowic do skraju lasu. Wzdłuż lasu na wschód i południowy wschód od Kurzycka do rowu na północny wschód od Nowego Kłosowa. Rowem i północnym skrajem wioski do drogi Kłosów-Sitno. Drogą wzdłuż zachodniego skraju Nowego Kłosowa do lasu. Wzdłuż lasu do drugiej drogi w kierunku Kłosowa. Duktem leśnym na południowy zachód do drogi z Kłosowa wzdłuż Kurzycy. Drogą jw. do skraju lasu. Drogą wzdłuż Kurzycy do jej ujścia do Odry. Wschodnim brzegiem głównego koryta Odry do ujścia rowu na południowy zachód od Czelina, gdzie znajduje się granica Parku.

Ochrona

 • Brak danych
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 OSO Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000PLB320003 Dolina Dolnej Odry2004

Nie