Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Krajeński Park Krajobrazowy
  • 1998-10-20
  • 74985,6000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 24/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą Krajeński Park Krajobrazowy Dziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz.Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 61, poz. 344 z dnia 5 października 1998 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 28/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 95, poz. 16602004-08-31
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 31/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powiększenia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 111, poz. 18902004-11-05
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 21/2005 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 września 2005 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 108, poz. 18752005-09-21
4 UCHWAŁA NR X/229/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Krajeńskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25502015-08-25
5 Uchwała nr XLII/717/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 14772018-03-26

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • tucholski, bydgoski, sępoleński, nakielski
  • Kęsowo (wiejska), Sępólno Krajeńskie (miejsko-wiejska), Mrocza (miejsko-wiejska), Kamień Krajeński (miejsko-wiejska), Koronowo (miejsko-wiejska), Więcbork (miejsko-wiejska), Sośno (wiejska), Gostycyn (wiejska)
  • Granica Parku przebiega w sposób następujący: na północy od drogi krajowej nr 25 Chojnice-Bydgoszcz w miejscowości Zamarte, gmina Kamień Krajeński, północnym brzegiem Jeziora Zamarte, granicą z województwem pomorskim, działka nr 121 (wg arkusza nr 1 Zamarte) i dalej granica biegnie południowo-wschodnim brzegiem tego jeziora do działki ewidencyjnej nr 13/2 LP, 13/1 LP, 6/3, 15/1, 19/4, 19/3, 19/2, 19/1, 27/1, 37, 39, 41 (według mapy nr 1 Jerzmionki), dalej północną stroną działki nr 226 (wg mapy Obkas nr 1) przebiega północną stroną działek ewidencyjnych o nr 95/3, 95/4 (wg mapy nr 3 Obkas), a dalej przebiega północno-wschodnią granicą działki nr 516/3, 42, 46, 50/1, i tu granica Parku załamuje się na tej działce w kierunku południowo-wschodnim biegnąc dalej działką nr 201, 202/1, 205, 206/1 (wg mapy Dąbrówka nr 2), a następnie przez działki nr 296/1, 296/3, 298/6 i drogą nr działki 297/1, a dalej skrajem działki 298/7, 298/6, 315/2, 517 załamując się w kierunku południowym, a dalej wschodnim skrajem granic działek 318/1, 372, 371 dochodząc do punktu styku granic gmin Kamień Krajeński, Chojnice, Kęsowo. Dalej biegnie w kierunku wschodnim granicą gminy Kęsowo do linii kolejowej relacji Chojnice - Tuchola północnym skrajem działki 214 (obręb Obrowo), przebiega po działkach oznaczonych nr 147, 148/1, 159, 162, przez Jezioro Obrowo - działka nr 229. Dalej granica Parku biegnie działkami 177, 28/1, 29/3, 29/4, 30/2, 31,/2, 32/6, 32/5, 32/4, 32/3, 33/2, 27/2, 26, 1, 66, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni i przebiega po działkach 41, 42, 34, 38, 37, 95, 88/1, 85/1, 84/1, 74/5 (obręb Kęsowo), 2, 5, 6/1, 29, 10, 12, 13/2, 45/2, 14, 15, 46 (obręb Żalno), tu skręca na północ i biegnie po działkach 6227, 357/1, 6223/3 (obręb Piastoszyn), 6218/4, 430/3, gdzie skręca na zachód i dalej działkami nr 428, 436, 435, 428, 422/3, 422/2. Tu granica Parku skręca na północ i przebiega po działkach 422/3,422/6, 401, zachodnim brzegiem Jeziora Piastoszyn - działka nr 397 i dalej 376/1, 375/1, 368/1, 440/1, gdzie dochodzi do toru kolejowego linii Chojnice - Tuchola. Torem tym granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do działki 225/2, gdzie skręca na zachód i biegnie południową granicą działek 204, 205, 215, 6231/4 (obręb Jeleńcz). Na granicy dz. nr 355 skręca na południe i dalej przebiega po działkach 356, 358, 359, 360/2, 362, 394/1, 383, 384/15, 6234/3, 61. Granica biegnie dalej w kierunku wschodnim dz. nr 68/5, 68/1, 68/6, 68/2, 68/7, 68/3, 68/4, 68/8, po czym skręca na południe po działkach 86, 88/3, 199/5, 213/7, 213/12, gdzie dochodzi do granicy gmin Kęsowo - Tuchola - Gostycyn i biegnie na południe granicą gminy Gostycyn wzdłuż działek 245/3, 245/2, 264/3 i dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Sępólno dz. nr 265. Przebiega drogę i dalej zmierza na południe działkami 266, 267, 277, 283/2, 284, 285, 287, 306, 314 (obręb Kęsowo), 762/2, 763, 766/4, gdzie skręca na południowy-zachód. Dalej działkami 764, 760, 759, 721/3, 721/2, 750, 749, 747/5, 747/2, 745, 914/1, 914/2, 914/3, 739, 250/15LP i dochodzi do rzeki Kamionki dz. nr 337. Północnym brzegiem rzeki podąża na zachód po działkach 1/7, 1/12, 1/11, aż do granicy gmin Gostycyn - Sępólno Krajeńskie. Tu skręca na południe i biegnie po wschodniej stronie działek 1, 4, 10, 11, 38, 26, 27, 28, 31, 32, 94, 96/1, 373/1, 116/2, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 130, 131, 133, 136, 137/1, 137/2, 138, 149/2, 153, 154/8, 154/4, 155, 156, i na tej działce załamuje się w kierunku zachodnim. Następnie przebiega działkami ewidencyjnymi 160, 200, 202 (obręb Wilkowo), wschodnią stroną dz. 120/2, 121/1, przez tor kolejowy i dalej wschodnią granicą dz. 126, 128 do styku z rzeką Sępolenką, następnie północnym brzegiem Sępolenki do styku z granicą gminy Koronowo i południowym skrajem pradoliny Sępolenki przebiega granicami działek nr 27, 23/1, 18, 12, 11, 11/3, 197/3, 200, 199, 198/3, 198/1, 2/1, 2/2 (wg mapy obrębu Dziedno nr 1) i dalej dz. nr 29/3 LP (obręb Dziedno nr 1) do drogi krajowej nr 25 i wzdłuż dz. 29/5 LP (obręb Obodowo nr 2) oraz 83/2, 82, 80/1, 80/3, (wg mapy obrębu Obodowo nr 1), a dalej pod wiaduktem kolejowym w miejscowości Obodowo, dalej po drodze krajowej nr 25 w kierunku Sępólna Krajeńskiego wzdłuż dz. nr 75, 70 (wg mapy obręb Obodowo nr 1) i dalej dz. nr 64, 59, 53 i 54 (wg mapy obręb Obodowo nr 1), 21, 20, 19, 30/1 LP, następnie granica przebiega wschodnim, północnym i zachodnim skrajem działki 30/8, biegnie wzdłuż północnej części działek 12/3, 12/4, w dalszej kolejności granica załamuje się do drogi krajowej nr 25 i biegnie wzdłuż dz. 30/6 LP, 11/4, 11/5, 11/6, 9/3, 9/1, 8/1, 2 (wg mapy obrębu Olszewka) dalej granica przebiega dz. nr 21, następnie wschodnim skrajem działek 20, 19/1, dalej północną stroną dz. 19/1 oraz wschodnią i południową stroną działki 19/2, następnie granica załamuje się w kierunku południowym do drogi krajowej nr 25, dalej granica przebiega wzdłuż dz. 11 i załamuje się w kierunku północnym wschodnim skrajem działki 12, 9/11, biegnie północną stroną działek 9/11-9/6, dalej wschodnim, północnym i zachodnim skrajem działki 9/5, zachodnią stroną działki 9/17 do drogi krajowej nr 25, w dalszej kolejności granica przebiega wzdłuż działek 8/2, 85/1 LP, 5/1 (wg mapy obrębu Przepałkowo nr 1). Przebiega dz. nr 33, 34, 36, 39, 4, 32/4, 32/6, 38/1, 32/5, 32/3, (wg mapy obręb Niechorz nr 3) i tam załamuje się od drogi krajowej nr 25 w kierunku południowym wałem ozowym nr 16 stanowiącym granice gmin Sępólno Krajeńskie - Sośno wzdłuż dz. 233/1, 233/3, 114/4LP, 212, 115/2LP (wg mapy obrębu Niechorz) granica dochodzi do drogi Szynwałd - Sępólno Krajeńskie wzdłuż działek 116LP, 117LP, 118/1LP, 119LP, 120/1LP (wg mapy obręb Szynwałd nr 2), dalej dz. 121/1LP, 122LP, 123/2LP (obręb Szynwałd nr 3) biegnie od drogi Szynwałd - Sępólno Krajeńskie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy gmin Sępólno Krajeńskie - Sośno skrajem północnym działek leśnych 133/1LP, 134/1LP, 135/1LP, 136/2LP, 137/1 LP do toru kolejowego i tym torem w kierunku Więcborka (wg mapy obręb Szynwałd nr 3), dalej biegnie granicą gmin Sępólno Krajeńskie - Sośno po zachodniej stronie działek nr 1/2, 2/2, 85/3, od zachodu wokół dz. 4 (obręb Wielowicz nr 3 - PGR Roztoki) i załamuje się w kierunku południowo-wschodnim na dz. nr 85/3, 85/1, 85/2 (obręb Wielowicz nr 3 - PGR Roztoki), dalej działkami 11/1, 67, 12, 13 (obręb Wielowicz nr 2 - PGR Roztoki) do drogi powiatowej Więcbork-Wielowicz, do punktu styku z granicą gmin Więcbork - Sośno biegnąc dz. 116, 158, 159, (wg mapy obręb Jastrzębiec nr 1) przebiega dz. nr 155, 137 i dalej skręca w kierunku południowym wzdłuż działek 139/1, 136, 317, 142/7 LP, 282/2, 279, 266, 262 (wg mapy obrębu Jastrzębiec nr 2) przebiega północną granicą dz. nr 1, 4, 5/1, 6, 24/4, 12, 13, 23, 15, gdzie skręca na południa i dalej dz. nr 22, 16, 30, 32, 33, 34, 83, 37/1, 39/3, 39/4, 41/1, 42/2, 44, 43, 45, 46, 40, 63, 65/8, 65/9, 180/5LP, 70, 66, 66a, 313, 74/4LP, 312, 324/18 (wg mapy obręb Jastrzębiec nr 3), dalej przebiega przez tor kolejowy dz. nr 327 wzdłuż działek 328, 329, 330, 331, 332, 333, wokół dz. 334 i wraca do 332, 329, 335, 320, dalej dz. nr 319, 30, 24/13, 24/6, 24/25, 242, 243, 244/2, 311/3, 311/5, granica dalej przebiega dz. nr 289/1, 282, 281/1, 267, 265, 263, 261, 262 (wg mapy obrębu Pęperzyn), dalej działką 84/3 granicą Sośno - Mrocza w kierunku południowym. Stąd granica skręca na wschód po granicy dz. nr 84/3 (wg mapy obrębu Wiele nr 2) granicą Sośno - Mrocza w kierunku południowym dz. nr 87/2, 87/3, 87/4, 88/1, 89 (wg mapy obrębu Wiele nr 2); dz. nr 307/5, 307/6, 308, 309 (wg mapy obrębu Wiele nr 3); dz. nr 3210, 3209, 566, 3208/1, 3207, 3206 (wg mapy obrębu Wiele nr 5); dz. nr 3197/3, 3196/2, 3195/2, 3194, wokół dz. 3188/1, 3187, 3192/1, 3191/1 (wg mapy obrębu Wiele nr 7) i dochodzi do drogi nr 1140C Mrocza - Wąwelno i tą drogą wraca w kierunku Mroczy dz. nr 3200/1, 3201/1, 3214/1, 3215/1, 3216, 3222/1, 3223/1, 3229/1 (wg mapy obrębu Wiele nr 6); a następnie dz. nr 3230/1, 3231 (wg mapy obrębu Wiele nr 5); dalej dz. nr 527/7, 3232/1, 527/7, 527/5 (wg mapy obrębu Wiele nr 4) i załamuje się w kierunku północno-zachodnim obchodząc granicę miasta Mrocza dalej dz. nr 527/9, przechodząc przez dz. nr 527/2, 526, dalej dz. nr 525/2, cz. dz. nr 525/1, 521, 520/11, 520/6, cz. dz. nr 520/7, 520/12, 518/10, 518/3, 518/11, 517, 515/4, 515/1, 515/2, 312 (wg mapy obrębu Wiele nr 4), przecina 74/1 i dz. nr 304 (wg mapy obrębu Wiele nr 3) w kierunku południowym dz. nr 478, 480/1, 482, 483/1, 484/1, 488/1, 489/1, 490/1, 492/1, 495/3, 495/1, 496/1, 497/1, 504/1, 531, 507/1 (wg mapy obrębu Wiele nr 4) i załamuje się w kierunku zachodnim wzdłuż cieku dz. nr 506/1, 505/1, (przechodząc przez działkę 475/2 - obręb Wiele nr 3) 460/1, 456/1, 454/1, 446/1 (wg mapy obrębu Wiele nr 4); dochodzi do Rokitki dz. nr 474/2 i dalej w kierunku południowym dz. nr 30/3, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39/2, 40 (wg mapy obrębu Białowieża nr 1); i skręca w kierunku zachodnim dz. nr 42 do drogi Witosław - Mrocza w kierunku zachodnim dz. nr 42, 40, 39/2, 46, 62, 60, od południa obejmuje działkę 189, biegnie przez działkę 64/1 do narożnika działki 190 i dalej działkami 71/2, 73/3, 73/5 (wg mapy obrębu Białowieża nr 1), 143, 144, 152/1, 152/2, 144, 151/2, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8, 151/4, 153, 158 (wg mapy obrębu Białowieża nr 2); dz. nr 1/5, 1/1, 1/2, 17, 10/5, 10/6, 10/1, 10/25, 10/24, 10/25 (wg mapy obrębu Orle nr 1), dz. nr 26, 13/2, 13/1, 28, 9/3, 9/14, 9/12 (wg mapy obrębu Orle nr 3); dz. nr 26/2 (wg mapy obrębu Witosław nr 1), 103, 84, 83, 25/5, 24/2, 23/53, 23/15, 23/42, 24/6, 24/7, 24/8, 20/3, 22/1, 21/9, 21/8, 21/11, 21/12, 21/13, 21/18, 21/19, 20/3, 19 (wg mapy obrębu Witosław nr 5), 20/3, 18/20, 18/21 (wg mapy obrębu Witosław nr 3); i dalej w kierunku zachodnim przechodząc przez dz. nr 8/6 (wg mapy obrębu Witosław nr 4), i dz. nr dz. nr 5/18, 5/9, 5/6, 7/4, 6/7 (wg mapy obrębu Witosław nr 1) i dalej dz. nr 31/10 (wg mapy obrębu Izabela nr 1); dz. nr 7/12, dz. nr 7/11 (wg mapy obrębu Rajgród nr 1) dalej przez tor kolejowy (dz. nr 19/1 - wg mapy obrębu Rajgród nr 1); dz. nr 8/1 (wg mapy obrębu Rajgród nr 1); dz. nr 29/5, 28/2 (wg mapy obrębu Izabela nr 1); dz. nr 31/3, 75/3, 30/10, 30/7, 30/8, 30/6, 29/3, 29/4, 79, 24/4, 20/4, 20/3, 23 (wg mapy obrębu Jeziorki Zabartowskie nr 1) i dalej przez wieś Jeziorki Zabartowskie w kierunku zachodnim drogą do Dziegciarni przechodząc przez dz. nr 75/5, 76/3, wzdłuż dz. nr 8/2, 7/4, 6/2, 5/2, 4/4, 3/3, 2/5, 1/3 (wg mapy obrębu Jeziorki Zabartowskie nr 1) i dalej w kierunku północnym dz. nr 1/3, 2/5, 3/3, 4/4, 5/2 (wg mapy obrębu Jeziorki Zabartowskie nr 1); dz. nr 12/1, 23/1, 11/5, 3283/4 (wg mapy obrębu Rajgród nr 1) do granicy gmin Więcbork - Mrocza. Następnie granica skręca na północny-zachód wzdłuż dz. nr 283/4LP, 284LP, 285LP, 280LP, 270/2LP, 271LP, 272/1LP (obręb Czarmuń), granica załamuje się w kierunku południowym przebiegając po działkach 41, 66/1, dookoła działek 67 i 68 wraca do 66/1, i dalej 65/1, 64-60, 59/2, 59/1, 58-55, 54/1, załamuje się w kierunku północno-wschodnim po działce 47/1, 14, a następnie zmieniając kierunek na północny-zachód po działkach 38/4, 46, 35/8, 45/4, 45/3, 44/12, 44/10, 44/7, 44/2, 42/1, 29 (obręb Klarynowo), 8, 4/1, 1/9, 1/7, 9, 5/2, 5/1, 4/3, 4/2, środkiem Jeziora Stryjewskiego - dz. nr 8 (obręb Górowatki), dalej zachodnią stroną działek 136/2, 136/1, 228/2, 231, 234, 236, 330, 319/1, 327/2 (obręb Lubcza), działkami 265, 171/1LP, 172/1LP, 173/3LP, 259/3, 243a, 243, 242/1, 241, 240, 239, 238, 237, 359, 358/3, 357/2, 355, 352/3, 351/1, 350, 349, 379, 371, 368, 365, 431 - na wysokości działki 400/2 granica zmienia kierunek na północny-wschód po działkach 888, 735, 764 (obręb Sypniewo) po granicy gminy Więcbork, 277, 245, 211/11LP (obręb Jazdrowo), 203/3LP, 732, 329/1, 168LP, 162LP, 155/1LP, 154/1LP, 146/2LP, 727, 146/1LP, 141LP, 127LP, 655, 650, 120LP, 110LP, 101/1LP, 728, 96/2LP. Dalej po działkach 92/7LP, 3/13, 92/4LP, 3/12, 3/4, 21, 5/1, 6, 11, 12, 17, 18, 22, 23, 24/2 (wg mapy Witkowo nr 1) dz. nr 27/4, 25, 26, 27/3, 83/5, 335, 302/1 (wg mapy Witkowo nr 2) dz. nr 290, 62/2LP (wg mapy Witkowo nr 3) dz. nr 62/1LP, 63LP, 1/2, 1/3, 55/1LP, 1/4, 46/5LP, 1/1 (wg mapy Niwy nr 2), dz. 120 brzegiem północnym Jeziora Niwskiego, dz. nr 4, 5, 6/1 do drogi krajowej nr 25 Chojnice - Bydgoszcz i do północnego brzegu Jeziora Zamarte dz. nr 121. Opis przebiegu granicy obszarów włączonych z Parku: 1) w gminie Więcbork 1) Obszar 1 W gminie Więcbork - miasto Więcbork od zachodu i południa wzdłuż linii kolejowej relacji Więcbork - Chojnice i Więcbork - Terespol i wzdłuż następujących działek Obręb Więcbork 2: dz. nr 1/2, 1/3 17/16, 175, 286, 285; Obręb Więcbork 4: dz. nr 1, 370, 403, 402, 401, 397/3, 396, 395,404, 421/5, 417/2, 417/3, 417/4, 391/4, 390/10, 390/9, 390/8, 390/7, 390/5, 423, 389/1, 388, 387/2, 384/2, 384/1, 381, 380/2, 379, 378, 376, 371, 171/7, 173/2, 174/5, 177, 248/4, 82/1-LP. Dalej od działki 82/1-LP (obręb Więcbork 4) brzegiem jeziora Więcborskiego do działki 68, (obręb Więcbork 3); Obręb Więcbork 3: dz. nr 68, 69; Obręb Więcbork 1: dz. nr 639, 659, 638, 568, 567, 556, 565, 564, 563, 562, 561, 560, 559, 558, 557, 556, 555, 554, 553, 552/5, 552/4, 552/7, 552/6, 21, 9, 8/2, 6, 1/54, 1/13, 1/12, 1/11, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5,1/4, 1/3,1/2, 1/1, 2/6, 2/3, 2/1, 11. 2) Obszar 2 Obręb Więcbork 4: dz. nr 407/1, 407/8, 407/9, 81/2-LP, 81/1-LP, 407/4, 407/5, 407/6 Łączna powierzchnia 430,6480 ha. 2) w gminie Sępólno Krajeńskie Granica wyłączenia przebiega wzdłuż granicy miasta, na północy działka 130, wschodnią stroną działki 132 do działki 6/3, którą przekracza na wysokości północnego końca działki 2, skąd zmierza na wschód działkami 3, 4, 5/3, tu załamuje się w kierunku południowym i dalej wschodnią stroną dz. nr 5/1, 7, 9/14, południową stroną dz. nr 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, przekracza działkę 52/1 i biegnie północną granicą działki 73/1, którą przekracza na wysokości działki 51, podążając jej wschodnią stroną w kierunku południowo-wschodnim, przcina działki 264 i 265 dochodząc do punktu styku działek 266 i 268, przez 210 metrów podąża północną stroną dz. nr 286, po czym skręca na południe, przecina działkę 306 i dochodzi do narożnika działki 344, dalej wschodnią stroną działki 344 biegnie na południe, przecina działki 377, 373, 371 i dochodzi do wchodniego narożnika działki 368, przecina działkę 154/1 i 183/12, dochodząc do wschodniej strony działki 183/7, którą biegnie dalej w kierunku południowym, na wysokości działki 183/16 przechodzi na zachodnią stronę działki 183/7, przecina dz. nr 183/17, biegnie wzdłuż wschodniej granicy dz. 183/16, po czym przecina działkę 183/19, dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki 205/2, wchodnią stroną działek 205/2, 238/3, 238/7, 238/8 podąża w kierunku południowo-zachodnim, przecina działkę 260/2 i biegnie przez działkę 82/1LP, gdzie po 310 m zmienia kierunek na południowy, dalej przebiega przez działki 277, 272, 273, 274, 90/3LP, 18/1, 337/1 i 337/2, na której ponownie zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do dz. nr 300/13, przecina działkę 297 i biegnie południową stroną działek 285, 264/4, 144, na działce 251/2 zmienia kierunek na północny biegnąc jej zachodnią stroną, dalej dz. nr 207, ponownie zmienia kierunek na południowo-zachodni biegnąc południową stroną działek 199, 443/2, tu zmienia kierunek na północno-wschodni, wzdłuż działki 58/12, przecina działkę 46 i dalej biegnie jej zachodnią stroną, od działki 429/4 zmierza w kierunku południowo-zachodnim południową stroną działek 1076, 22/2, 32, dalej zachodnią stroną działek 14, 9/5, 9/6, 9/1, 150/2, tu zakręca na północny-wschód, dalej północno-zachodnią stroną działek 148/9, 148/7, 1043, ze wschodniego narożnika działki 1034 granica biegnie na północny-wschód przecinając działki 1034, 1024, 1023, 1020, 1010, 1002, 1001, 944, 942, 939, 938, 933, 931, 954, 953, 952, 951, 148/181 i dochodzi do zachodniego narożnika działki 916, dalej zachodnią stroną działek 899, 898, 894, 887, po czym biegnie na zachód południową stroną działek 886, 138/5, na wysokości zachodniego krańca działki 146 skręca na północny-zachód i przecina działki 132/2, 132/1, dalej zachodnią stroną działek 860, 127/5, 1, po czym dociera do brzegu Jeziora Sępoleńskiego, kieruje się wzdłuż linii brzegowej w kierunku wschodnim do działki 526, jej północnym brzegiem dociera do działki 140, gdzie zawraca w kierunku zachodnim i od narożnika działki 184/1 zmierza na zachód przecinając działki 184/2 i 139/2, dociera ponownie do brzegu Jeziora Sępoleńskiego, by po 180 m skręcić na północ i przecinając działki 139/2, 138, 137/1 i 85 dotrzeć do działki 61, dalej jej zachodnią stroną na północ, po czym na działce 81/2 skręca na wschód, przecina działki 69/7, 72/22, 72/37, 72/41, 72/42, 72/53, 72/40, dociera do działki 72/70, skręca na południe wzdłuż zachodniej granicy działki 72/4, by po 100 m przeciąć ją i działkę 26, dociera do działki 101 i jej północą stroną biegnie dalej na wschód działkami 102, 105/1, przecina działkę 37/1 i południwą stroną działki 126 dociera do działki 130. Łączna powierzchnia - 1211,2515 ha. 3) w gminie Kamień Krajeński Granica miasta Kamień Krajeński od północy biegnie wzdłuż działek nr 2, 7, 1/8, 1/9, 1/13, 1/10, 684/1, 684/2, 684/3, 684/10, 684/4, 684/5, 1068, 684/7, 684/8, 684/9, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1/34 i dalej wzdłuż południowo-wschodniego brzegu jeziora Mochel i północnym brzegiem rzeki Kamionki, następnie granica skręca na południe wzdłuż działek nr 166, 167, 164, i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż działek 431/2, 431/1, 463, 464/1, 469/1, do granicy ze wsią Duża Cerkwica, wzdłuż działki 469/1 do drogi powiatowej Kamień Kraj. - Duża Cerkwica, dz. nr 470 i dalej na południe wzdłuż działek 583/1, 583/2, 585, 590, i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż działek 590, 589, 463, 576, 575 i wzdłuż drogi gminnej do działki 581/1, dalej skręca na zachód wzdłuż działki 582, następnie skręca w kierunku północnym do ulicy Topolowej i dz. 579/4, 579/3, 579/1, 544/2, 503 do drogi krajowej gdzie skręca na północ wzdłuż dz. 498/3, 498/2, 497/18, 497/19 dalej na zachód wzdłuż dz. 497/17, 497/11, 497/10, 497/9, 497/8, 497/7, 497/6, 497/5, 497/4, 497/3, 486, i dalej na północ wzdłuż dz. 485, 484/2, 483, 482, 478, 477, 476/1, 476/2, 476/3, 471, 175, 171, 169/3 i dalej na wschód wzdłuż drogi dz. nr 168 i dz. nr 6/5, gdzie skręca na północ, wzdłuż działki 6/4, do dz. nr 2 o łącznej powierzchni 364,4517 ha. 4) w gminie Sośno Teren wyłączony z Parku położony jest we wsi Olszewka po północnej stronie drogi krajowej nr 25. Wyłączone są działki 17/1, 17/3, 17/4 o łącznej powierzchni 0,6727 ha.

Ochrona

  • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1) dla ochrony przyrody nieożywionej: a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej, stanowiących świadectwo przeszłości geologicznej regionu, w tym także zjawisk i obiektów o charakterze antropogenicznym, b) podtrzymanie naturalnych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, zachowanie warunków siedliskowych do funkcjonowania ekosystemów oraz zachowanie reliktowych zabytków przyrody nieożywionej, c) ograniczanie antropogenicznych przekształceń powierzchni ziemi, d) udostępnianie dla celów naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych obiektów przyrody nieożywionej, e) osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych; 2) dla ochrony przyrody ożywionej: a) szaty roślinnej: - zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych, - zachowanie pełnej różnorodności florystycznej w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych, - ograniczanie procesu neofityzacji flory, - zachowanie pełnego inwentarza zbiorowisk roślinnych, w szczególności naturalnych i półnaturalnych, a także antropogenicznych związanych z tradycyjnymi formami zagospodarowania (fitocenozy segetalne), zachowanie wszystkich istotnych i charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego typów ekosystemów, b) dla ochrony fauny: - zachowanie pełnego inwentarza naturalnej fauny w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych, - zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych, - zachowanie korytarzy ekologicznych, c) utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; 3) dla ochrony dóbr kultury: a) zachowanie i ochrona zabytków kultury materialnej, a zwłaszcza dworów, kościołów, młynów, kapliczek przydrożnych, b) zachowanie i udostępnianie miejsc pamięci narodowej oraz śladów historii regionu, w szczególności udokumentowanych stanowisk archeologicznych, c) zachowanie charakterystycznych cech architektury wiejskiej: budownictwa drewnianego, z kamieni wapiennych, d) zachowanie i udostępnianie parków miejskich i wiejskich (podworskich), e) utrzymanie i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementów kultury wiejskiej, f) porządkowanie rodzimego krajobrazu kulturowego polegające m.in. na ochronie i restauracji jego charakterystycznych elementów, g) udostępnianie istniejących zasobów kulturowych dla celów naukowych, krajoznawczych i edukacyjnych; 4) dla ochrony walorów krajobrazu: a) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego wynikającego z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej, b) zachowanie różnorodnych odsłonięć geologicznych oraz wychodni skalnych, c) zachowanie istniejącego krajobrazu wraz z jego składnikami, walorami fizjonomicznymi i wiązaniami ekologicznymi.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego