Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Welski Park Krajobrazowy
 • 1995-12-18
 • 20444,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24/95 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 18 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia Welskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. CiechanowskiegoDz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 24, poz. 115 z 1995 r.1995-12-18
2 Rozporządzenie Nr 24/96 Wojewody Toruńskiego z dnia 8 sierpnia 1996 roku w sprawie utworzenia Welskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. ToruńskiegoDz. Urz. Woj. Toruńskiego Nr 18, poz. 101 z 1996 r.1996-08-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. przez b. Wojewódzkie Rady Narodowe, b. Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych oraz Wojewodów: Olsztyńskiego, Elbląskiego, Suwalskiego, Ciechanowskiego, Ostrołęckiego oraz Toruńskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 1999 r. Nr 15, poz. 122).Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 15, poz. 1221999-03-30
2 Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 140, poz. 16462005-10-05

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • działdowski, nowomiejski
 • Grodziczno (wiejska), Lidzbark (miejsko-wiejska), Rybno (wiejska), Płośnica (wiejska)
 • Granica Welskiego Parku Krajobrazowego biegnie od miejscowości Cibórz na drodze z Działdowa do Lidzbarka, następnie biegnie południowym skrajem drogi w kierunku Działdowa do drogi w kierunku Nowego Dworu, dalej zachodnim skrajem tej drogi w kierunku południowym, za zabudowaniami i terenem ogrodzonym (należącym dawniej do Zakładu Rolnego w Ciborzu) zmienia kierunek na zachodnio-południowy i biegnie zachodnim skrajem drogi polnej do drogi asfaltowej Bełk - Lidzbark wzdłuż działek nr 82, 83, 84, 85, 87, 157/4, 151/1, 157/5, 3176/2, 463, 31/1, 85/2, 468, 9/1, 8/2 (obręb Cibórz, mapa nr 6), koło wsi Bełk zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie północnym skrajem drogi do granicy miasta Lidzbark wzdłuż działek nr: 7, 6, 26/3, 26/4, 26/1, 25, 24, 23, 19/3, 19/2, 16,2, 12/2, 1/2, 11/1 (obręb Bełk, mapa nr 1), 193/1, 192, 191, 190, 240/186, 241/186, 183, 182/4, 182/2, 182/3, 180, 179, 176, 175/2, 175/4, 175/6, 175/7, 175,3, 163, 162, 165, 158/2, 165 (obręb Jamielnik, mapa nr 1), następnie biegnie granicą miasta, przecinając drogę Żuromin - Lidzbark, biegnie do drogi Jamielnik - Lidzbark wzdłuż działek nr: 927, 917, 907, 900, 987, 881, 880, 879, 878, 877, 870, 869, 868, 867 (miasto Lidzbark, obręb nr 2, mapa nr 3), 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 498, 497, 494, 496, 492, 490, 485, 484, 483, 479, 478, 1192, 1190/2, 1170, 1169, 466/5, 466/4, 1143, 1142, 1090/1, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1133 (obręb Lidzbark, mapa nr 9), później wschodnim skrajem tej drogi w kierunku północnym do linii kolejowej wzdłuż działki nr 429, linią tą biegnie w kierunku południowo-zachodnim, dochodzi’ do granicy drzewostanu wzdłuż działki nr 3253/3, dalej skrajem drzewostanu do drogi leśnej i tą droga w kierunku północno-zachodnim wzdłuż działek nr: 3253/3, 425/3, 425/2 (obręb Lidzbark, mapa nr 2, obręb 2) 838, 839, 840, 841, 842 (obręb Lidzbark, mapa nr 9), a następnie zachodnim skrajem lasu w kierunku ulicy Lipowej w Lidzbarku wzdłuż działek nr: 1014, 1013, 1012, 1000, 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 952, 983, 979, 975, 974, 971, 966, 963, 1016/5, 923, 941, 940 (obręb Lidzbark, mapa nr 1, obręb 2), przecina ulicę Lipowa działkami nr 24 i 28, dochodzi do traktu spacerowego nad brzegiem Jeziora Lidzbarskiego, przecina go i biegnie dalej brzegiem jeziora w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działek nr: 9, 10, 11,12, 13 (obręb Lidzbark, mapa nr 1, obręb 2), 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 (obręb Lidzbark, mapa nr 1, obręb 2) 131,130/1, 129 (obręb Lidzbark, mapa nr 1, obręb 3), a następnie w kierunku północnym do ścieżki na zachodniej skarpie jeziora, którą dochodzi do szosy Lidzbark - Brodnica wzdłuż działek nr: 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6 (obręb Lidzbark, mapa nr 2, obręb 1), w tym punkcie zmienia wyraźnie kierunek na zachodni i północnym skrajem szosy biegnie do zachodniego skraju kompleksu leśnego i drogi polnej w kierunku wsi Słup wzdłuż działek nr: 3085/1, 3086, 3087/4, 3087/3, 3087/8, 3087/6, 3087/7 (obręb Ciechanówko, mapa nr 1, 2), zmienia kierunek na północny i biegnie drogą do dróżki w kierunku ściany lasu (przy gospodarstwie) i dalej dróżką w kierunku wschodnim do skraju kompleksu leśnego Lasów Państwowych, później biegnie granicą użytku leśnego (i własności Lasów Państwowych), dochodzi do granicy powiatu Nowe Miasto Lubawskie wzdłuż działek nr: 3087/2, 3078/1, 135/1, 3070, 364, 361, 360, 359, 358, 3061/2, 3057/4, 3057/1, 3054/1, 3050/2 3050/1, 3043, 3041 (obręb Ciechanówko, mapa nr 1, 2), dalej przebiega polną drogą przez wieś Kowaliki dochodząc do drogi Boleszyn - Mroczno wzdłuż działek nr: 11, 9/4, 9/5, 8/5, 8/6, 8/12, 7, 6, 1, 178/2, 186/2, 186/1, 64/2, 45, 36, 35, 32 (obręb Kowaliki, mapa nr 1), 462, 461/10, 463, 465, 470, 470/i, 460/2, 471, 472, 473/1,474, 476,157/1, 420/1 (obręb Mroczno, mapa nr 3), - przecina drogę Mroczno - Rynek polnymi drogami osiąga = krawędź doliny Welu stanowiaca granicę wsi Mroczno - Trzcin wzdłuż działek nr: 419/2, 396, 402/3, 401/2, 400/3 i 400/2, 284/1, 283, 284/2 (obręb Mroczno mapa nr 2), 284/1, 234/3, 234/2, 234/1 (obręb Trzcin, mapa nr 2), dalej drogami polnymi dochodzi do wsi Mroczenko wzdłuż działek nr: 111, 112, 113/3, 114/1, 115/1,116/1, 118/1, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 312, 304, 303, 298/1, 298/2, 298/3 (obręb Trzcin mapa nr 1), 108, 107, 106, 105, 3382/1, 103/3, 102/3, 101,100/5 (obręb Mroczenko, mapa nr 1), później biegnie wzdłuż drogi Mroczenko - Grodziczno aż do zachodniej granicy zwartej zabudowy wsi Grodziczno wzdłuż działek nr: 3381/1, 99, 100/14, 98, 100/17, 72/1, 71, 64 (obręb Mroczenko, mapa nr 1), 3380/2, 178/1 (obręb Lorki, mapa nr 1 ), 91, 90, 89, 310/1, 313, 314, 315, 317, 321, 366, 371, 372, 378, 379, 380 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 2), 381, 383/1, 383/3, 383/5, 384/4, 385 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 1), następnie prowadzi wzdłuż drogi Grodziczno - Nowe Grodziczno i dochodzi do znacznego kompleksu leśnego należacego do Leśnictwa Kiełpiny wzdłuż działek nr: 384/4, 384/3, 384/2, 383/7, 383/9, 383/13, 383/12, 386, 387, 388 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 1), 389, 392, 406, 407, 408/3, 414, 3390/7, 434, 433, 436, 437, 446/1, 446/8, 446/7, 473/1, 474/7 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 3), 251, 252/2 (obręb Lorki, mapa 1), 475, 507, 508, 509, 510 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 3), dalej wzdłuż ściany lasu dochodzi do drogi Lubawa - Lidzbark, którą kieruje się na południe wzdłuż działek nr: 3155, 3154, 3153 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 3), 8, 7, 6, 5, 4, 3/1, 3/2, 2, 1 (obręb Ostaszewo, mapa nr 1), 3157 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 3), następnie wzdłuż południowej ściany wspomnianego kompleksu leśnego i drogi kieruje się do wschodniego skraju zabudowy wsi Rynek wzdłuż działek nr: 3157, 3158, 3159/1, 3159/2, 3160/1, 3162 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 3), 127, 126, 124, 123, 122, 121, 120, 119/2 (obręb Rynek, mapa nr 2), następnie polną drogą dochodzi do granicy powiatu Działdowskiego, którą dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działek nr: 86, 88, 89/9, 90/7, 90/6, 90/3, 90/4, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 101 (obręb Rynek, mapa nr 1), 157/2, 174, 175, 178, 179 (obręb Rynek, mapa nr 2), przecina drogę asfaltową Lidzbark - Kiełpiny - Lubawa (w sąsiedztwie budynku szkoły), następnie biegnie południowym skrajem drogi w kierunku wsi Tarczyny wzdłuż działek nr 56, 362, 52/7, 52/1, 160, 163, 164, 165, 186, 234/1, 189/2, 202/1, 231/1, 230/1, 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 224/1, 221/1 (obręb Kiełpiny, mapa nr 1), przed ścianą lasu skręca w kierunku północnym, dalej wschodnim skrajem drogi polnej wzdłuż działek nr: 164/1, 109/3, 95/2, 84/3, 85/3, 85/2 (obręb Grądy, mapa nr 1/2), po 125 m skręca na wschód i drogą leśną (granica powiatu) biegnie do jeziora Grądy wzdłuż działek nr: 1/3, 1/4, 1/5, później zmienia kierunek na północny, biegnie granicą - brzegiem jeziora - do drogi Kiełpiny - Gronowo, później’ zachodnią granicą lasu, skręca w kierunku północno-wschodnim, biegnie leśną granicą wydzieleń, a następnie granicą lasu do drogi, skręca na północ do drogi Buchnowo - Gronowo i dalej ta. drogą w kierunku Gronowa (przestaje być granicą powiatu), wzdłuż działek nr: 123/5, 96/5, 95, 94, 3147/1, 3144. 3143, 3142/1, 43, 30, 34, 35, 64, 36, 42, 83, 33, 96, 115, 116, 112/2 (obręb Gronowo, mapa nr 1/1), następnie północną granicą terenów zabudowy wsi Gronowo, mija wieś i dalej biegnie drogą do skraju lasu, którym w kierunku północnym, a następnie północno-wschodnim, zmierza do drogi polnej i drogą do torów kolejowych wzdłuż działek nr: 119 (obręb Gronowo, mapa nr 1/1), 3064/1 (obręb Rybno mapa nr 3/5), 228, 226. 220, 219, 233, 218, 217, 216, 215, 212, 210, 206, 200, 199, 193, 192, 173, 139 (obręb Jeglia, mapa nr 1), dalej granica biegnie torem kolejowym w kierunku wschodnim do drogi w kierunku Rybna, którą wschodnim, a następnie południowym skrajem zmierza do drogi Rybno - Rumian wzdłuż działek nr: 191, 192, 190, 193, 194, 195, 196, 197 (obręb Dębień, mapa nr 1/1), 872, 873, 374, 375, 876, 877, 878, 382, 883, 834, 835, 886. 383. 391, 538. 539, 540, 541, 1006. 549, 552, 553/9, 555. 556, 560/2, 186. 185, 134, 133, 935, 182, 181, 180, 173/1, 177, 174, 173, 934, 172, 166, 164. 157, 156, 145, 144, 132, 123, 106, 90, 36/12, 85/2, 78/2, 77/3, 77/5, 77/1, 76, 72/2, 71, 70, 67 (obręb Rybno, mapa nr 2/5), następnie w kierunku Rumiana wschodnim skrajem do drogi Rybno - Rumian - Gutowo droga nr 47, wzdłuż działek nr: 499, 493, 492/5, 496/1, 496/2. 495, 494, 432, 446, 442, 441, 440. 430, 429, 353, 258/1, 257. 256, 254, 252, 249, 247, 245. 244. 242, 241, 240. 239, 233, 237, 236. 234, 229, 227, 227, 226, 225, 224, 220. 219, 218, 215, 214, 208, 207, 206, 205, 204, 202, 201, 3015/016, 199, 175, 173, 174, 168, 167, 154 (obręb Rumian, mapa nr 4/5, 2/5, 1/5), później wschodnim skrajem do drogi polnej biegnącej w kierunku jeziora Lesiak i tą drogą do brzegów jeziora, następnie północnym brzegiem jeziora do drogi polnej, którą w kierunku południowym, a następnie zachodnim i południowym, do drogi asfaltowej Rumian - Naguszewo wzdłuż działek nr: 159, 160, 3015/15, 158, 164, 292/4, 134/2, 193, 514/1, 553, 260, 283, 239, 260, 516, 301, 302, 311, 315/012, 336, 339, następnie przecina drogę i drogą w kierunku Nowej Wsi Ostródzkiej do drogi w kierunku południowym biegnie do jeziora Rumian (przy granicy powiatu) droga nr 435 i wzdłuż działek nr: 135/1, 135/2, 135/3, 137, 120/1, 120/2, 139/3, 139/57, 139/22, 139/42, 139/43, 3012/1, 3011/1, 494, 144. 153, 147/10, 156/1, 157/13, 157/19, 157/25, 157/27, 157/12, 157/11, 153/7, 153/4, następnie - począwszy od jeziora Rumian - granica przebiega południowym skrajem drogi wzdłuż północno- wschodniego brzegu jeziora działkami nr: 170,171,172/9, później skręca na północ w kierunku zabudowań wsi i dalej północna granicą zabudowań wsi wzdłuż działek nr: 172/6, 172/3, 172/11, 172/10, 172/21, 172/24, 172/23, 174, 173, 175 (obręb Rumian, mapa nr 4/5) biegnie na południowy-wschód do drogi asfaltowej Dąbrówno - Tuczki działkami: 104,102/1,102/3, 104, 102/4, 103,105, 101, 122/23. 122/22, 122/21, 122/1, 106, 107/2, 122/3, 110, 113/1, 122/8, 115, 116, 117, 118, 119, 183, 120, 121/14, 121/2, 122/33, 122/40, 122/31, 122/30,122/29, 122/28, 123 (obręb Prusy, mapa nr 1/1) i północnym skrajem drogi zmierza w kierunku wsi Tuczki wzdłuż działek nr: 124, 125/1,125/2, 125/3, 3037/3, 135, 3037/4, 133, droga Tuczki - Prusy nr 56, 129/3, 129/1, 7, 6. 5. 8, 9, 10, 30, 29, 27, 26, 25, 22, 21, 20,19, 17, 35, 36/1, 36/2, 37. 38, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (obręb Prusy, mapa nr 1/1), 3057 (droga nr 11), 11, 59, 153, 36/2, 37/2 (obręb Tuczki, mapa nr 1, 1/2 ), później biegnie wschodnią granicą zabudowań wsi, potem wraca do drogi i skręca na południe i zachodnim skrajem drogi biegnie do wsi Koszelewy wzdłuż działek nr: 38, 39, 40, 58, 59, 3103/3, 3103/4, 61, 62, 63, 64. 145, 110, 65. 67/2, 67/1, 63. 69, 70, 99, 71, 73, 72/1, 77, 79, 100, 101, 103, 104, 109, 103 (obręb Tuczki, mapa nr 2/2) 42/5, 42/3, 42/1, 42/2, 44, 27, 15, 51, 13, 164, 161,162, 34, 410, 515 (obręb Koszelewy, mapa nr 1), obejmuje od wschodu tereny zabudowy wsi, za zabudowaniami skręca drogą do wsi Murawki, mija tę wieś zachodnią granicą terenów zabudowy, biegnie do skraju lasu, następnie skrajem lasu i drogą zmierza w kierunku wschodnim, później skręca w drogę leśną na południe i tą drogą a potem drogą asfaltową, do wsi Turza Mała, mija wieś zachodnią granicą terenu zabudowy i za zwartymi zabudowaniami wsi skręca drogą polną, którą w kierunku południowym dociera do linii kolejowej Działdowo - Lidzbark wzdłuż działek nr: 238, 285, 426, 284, 280. 419 (obręb Koszelewy, mapa nr 3), 81431, 16, 13/4, 13/3, 13/2, 12, 7/6, 7/3, 11, 3241/6 , 3241/5, 3/13, 8/12, 8/11, 8/10, 3/9, 3/3, 3/7. 3/6 3/5, 3/15, 33, 52,79/3, 53, 54, 55/2, 563, 60/7, 58 (obręb Murawki, mapa nr 1, 1a), 3240/3, 3240/4, 3253/1, 3257/2 (obręb Płośnica, mapa nr 6), 50. 36/1, droga nr 49, wzdłuż działek nr: 3275, 356, 371, 476, 477, 478, 479, 430/2, 481, 510, 511, 513, 514, 515, 516, 372, 537, 48. 139, droga 29, 79 78, 127, 123 131, 134, 135, 136, 137/1, 138, 137/2,139, 140, 141, 142, 145, 146/1, 146/2 (obręb Turza Mała mapa nr 3/4), dalej biegnie torem w kierunku zachodnim, na wysokości zabudowań wsi Cibórz skręca na południe w drogę polną, która dochodzi do drogi Działdowo - Lidzbark we wsi Cibórz wzdłuż działek nr: 110,112/3 (obręb Turza Mała, mapa nr 3/4), 3166/1, 3167 (obręb Turza Mała, mapa nr 4/4) 3168, 3169, 3170, 3164/1, 3165/1, 506, 511, 505, 515 (obręb Cibórz, mapa nr 7), do punktu początkowego opisywanych granic.

Położenie otuliny

 • 3895,1000
 • Granica otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego rozpoczyna się w odległości ok. 300 m na południowy zachód od przecięcia się drogi Lidzbark - Jamielnik z linią kolejową Lidzbark - Brodnica, biegnie torem kolejowym w kierunku południowo-zachodnim do linii oddziałowej między oddziałami dawniej oznaczonymi jako oddziały 216-217 i 196-197, i tą linią do brzegów Jeziora Lidzbarskiego, brzegiem jeziora biegnie w kierunku zachodnim, a następnie północnym do skraju kompleksu leśnego i granicą lasu - w kierunku zachodnim, a nastepnie północnym wzdłuż działek nr 3234/1, 3234/2, 3254/1, 3253/1, 3255/1, 3235/2, 3235/1, 3256/4, 3236/2, 3236/1, 197, 196. 195, 3237/5, 133, 137, 3237/3, 205, 3237/2, 134, 3237/1, 3237/4, 191, 192, 194, 193, 4313; (obręb Klonowo), 259 (obręb Wlewsk), przecina szosę Lidzbark - Brodnica, skręca tą szosą w kierunku południowo-zachodnim dochodzi do skraju lasu i biegnącej nim drogi gruntowej, prowadzi tą drogą następnie wschodnim skrajem lasu zmierza do drogi gruntowej nr 175 Wlewsk - Zalesie wzdłuż działek nr: 6, (obręb Wlewsk), 77, 76 (obręb Słup), 210, 208, 206 (obręb Zalesie), biegnie nią na północ przez wieś Zalesie do granic powiatu wzdłuż działek nr 202, 200. 198, 197, 194/1, 193, 192, 191, 183, 182, 131, 180. 179, 177, 176, 64, 63, 62, 61, 60, 53, 57, 56, 55, 53, 52, 51, 40, 41 (obręb Zalesie), tą granicą, przecinając drogę Lidzbark - Boleszyn, do zachodniego skraju kompleksu leśnego wzdłuż działek nr 42, 43, 44, 45 (obręb Zalesie), 2/2, 1, 156, 160 (obręb Słup), skrajem kompleksu leśnego w kierunku południowym i południowo-wschodnim do drogi gruntowej prowadzącej z dawnego oddziału leśnego 61 do drogi gruntowej Lidzbark - Słup, tą drogą w kierunku południowo-wschodnim do skraju lasu i dalej drogą prowadząca do szosy Lidzbark - Brodnica wzdłuż działek nr: 134, 135, 152, 9, 49, 153, 321, 322, 323, 323, 333, 337, 338, 339, 340, 341, 357, 358, 359, 360, 362, 364 (obręb Słup), 227, 229, 57/1, 229, 23/1, 25/1, 25/2 (obręb Wlewsk), z kolei szosą granica biegnie w kierunku Lidzbarka do skraju kompleksu leśnego, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim na drogę gruntową prowadzącą skrajem lasu i skarpą nadjeziorną do brzegu Jeziora Lidzbarskiego, wzdłuż brzegu Jeziora Lidzbarskiego granica biegnie w kierunku najpierw wschodnim, później południowym i zachodnim do granicy plaży MOSiR w Lidzbarku, wzdłuż ogrodzenia (granicy) plaży do traktu spacerowego nad Jeziorem Lidzbarskim i drogą w kierunku południowym wzdłuż działek nr: 6, 7. 9, 11, 13, 12, 17; (obręb Lidzbark, mapa 2), 129, 130/1, 131 (obręb 3 Lidzbark, mapal), 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 24 (obręb 2 Lidzbark, mapa 1), przecinając ulicę Lipową do skraju kompleksu leśnego i skrajem lasu do linii kolejowej Działdowo - Brodnica wzdłuż działek nr: 44/2, 40/3, 40/1 (obręb Lidzbark), 3090, 3243/1, 3243/2, 3253/1 (obręb Klonowo), i dochodzi do punktu położonego w odległości ok. 300 m na południowy zachód od przecięcia się drogi Lidzbark - Jamielnik z linią kolejową Lidzbark - Brodnica, który stanowi punkt początkowy opisu tej części otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego. Granica drugiego fragmentu otuliny biegnie od miejscowości Gronowo wschodnim skrajem drogi do wsi Jeglia do miejsca przecięcia z linią kolejową Działdowo - Iława wzdłuż działek: drogą nr 95, działki nr: 120, 121/1, 122 (obręb Gronowo, mapa 1(1)), 231, 224, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 137, 136, 133, 131, 130, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 106/1, 105, 102, 101, 100 (obręb Jeglia) - ten fragment granicy pokrywa się z granicą Hartowieckiego OChK, dalej granica biegnie na północ wschodnim skrajem drogi asfaltowej do drogi Hartowiec - Dębien wzdłuż działek nr: 159, 6, 7, 5, 4, 3 (obręb Dębien) i dalej drogą polną do drogi asfaltowej Dębien - Truszczyny, tą drogą w kierunku północno- zachodnim do wsi Truszczyny wzdłuż działek nr: 215, 214, 209, 207/2, 207/1 (obręb Truszczyny, mapa 2 (2)), drogą przez wieś, a następnie drogą polną w kierunku wschodnim do szosy Rumian - Gutowo wzdłuż działek nr: 371, 362, 343, 341, 145, 144, 140/1, 139, 137, 136, 135, 133, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 120, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69) (obręb Truszczyny, mapa 1 (2)), tą szosą w kierunku południowo-wschodnim do miejscowości Rumian wzdłuż działek nr: 48, 48/2, 53, 54, 55, 57, 59/2, 65, 109, 110, 108, 106, 111, 113, 114, 115, 117, 123, 124, 125, 126, 127 (obręb Rumian, mapa 1 (5)) i dalej na południe do Rybna wzdłuż działek nr: 373, 378, 379, 380, 385, 386, 397, 398/1, 398/6, 398/7, 398/5, 424/1, 424/3, 425, 427, 426, 414 (obręb Rumian, mapa 3 (5)), 349, 931, 2, 4/4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 (obręb Rybno, mapa 1 (5)), 5/2, 12/5, 13, 15/1, 16, 28, 29/4, 31/2, 33, 34, 35, 36, 37, 40 (obręb Rybno, mapa 2 (5)), w Rybnie od skrzyżowania z drogą Działdowo - Lubawa szosą w kierunku Lubawy (północno-zachodnim) do drogi w kierunku stacji kolejowej Rybno, tą drogą w kierunku południowo-zachodnim do linii kolejowej Działdowo - Malbork wzdłuż działek nr: 532, 533/4, 533/3, 533/1, 534/1, 534/2, 534/6, 534/8 (obręb Rybno, mapa 2 (5)) linią kolejową na północny zachód do przejazdu kolejowego drogi gruntowej prowadzącej z miejscowości Dębien w kierunku miejscowości Gronowo wzdłuż działek nr 871 (obręb Rybno, mapa 2 (5)), 219, 218, 217, 216 (obręb Dębien, mapa 1 (1)), tą drogą biegnie w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowo- wschodnim do skraju kompleksu leśnego „Kostkowo", po czym skrajem lasu najpierw w kierunku zachodnim, potem południowym dochodzi do szosy Kostkowo - Gronowo wzdłuż działek nr: 186,189 (obręb Dębien, mapa 1 (1)), 187, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 170, 171, 172 (obręb Jeglia, mapa 1(1)) i tą szosą w kierunku północno- zachodnim do wsi Gronowo wzdłuż działek nr 122, 120 (obręb Gronowo, mapa 1 (1)), co stanowi punkt początkowy opisu granicy tej części otuliny.

Ochrona

 • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku dotyczące ochrony: 1) wartości przyrodniczych: a) zachowanie swobodnie meandrującej rzeki Wel i jej doliny oraz licznych starorzeczy i odnóg, torfowisk i obszarów wodno-błotnych, b) zachowanie pozostałości naturalnych kompleksów leśnych, bogactwa szaty roślinnej, obejmującej liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych; 2) wartości historycznych i kulturowych: a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej, b) zachowanie i popularyzacja miejscowej gwary, c) zachowanie tradycyjnej funkcji wsi poprzez popularyzację dziedzictwa materialnego i gromadzenie zbiorów muzealnych, 3) walorów krajobrazowych: a) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego, b) zachowanie wysokich skarp polodowcowych rynien jeziornych i odcinków przełomowych rzeki Wel ze szczególnym uwzględnieniem jej odcinków o charakterze potoku górskiego.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór