Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Nadwarciański Park Krajobrazowy
  • 1995-10-19
  • 13428,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 60 Wojewody Konińskiego z dnia 19 października 1995 r. w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa KonińskiegoDz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 25, poz. 140 z 1995 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz.Urz. Woj.Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246 z dnia 31 marca 1999 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • wielkopolskie
  • wrzesiński, słupecki, jarociński, koniński
  • Zagórów (miejsko-wiejska), Pyzdry (miejsko-wiejska), Kołaczkowo (wiejska), Golina (miejsko-wiejska), Lądek (wiejska), Rzgów (wiejska), Żerków (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór