Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Meandry rzeki Odry
  • 2004-11-23
  • 162,0000
  • ochrona krajobrazu i ekosystemów naturalnie meandrującego odcinka rzeki Odry

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 78/04 Wojewody Śląskiego z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu pod nazwą "Meandry rzeki Odry" w gminie KrzyżanowiceDz. Urz. Woj. Śląskiego Dz. Urz. z 2004 r. Nr 106, poz. 2980

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 7/09 Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu pod nazwą "Meandry rzeki Odry" w gminie KrzyżanowiceDz. Urz. Woj. ŚlaskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 82, poz. 18032009-05-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • raciborski
  • Krzyżanowice (wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wojewódzki Konserwator Przyrody