Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Dolina Jeziornej Strugi
  • 2003-08-09
  • 5708,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiegoDz. Urz. Woj. LubuskiegoDz. Urz. z dnia 25 lipca 2003 r. Nr 47, poz. 820

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. LubuskiegoDz. Urz. z dnia 28 lutego 2005 r. Nr 9, poz. 172
2 Rozporządzenie nr 52 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. LubuskiegoDz. Urz. z dnia 25 lipca 2006 r. Nr 54, poz. 1189
3 Rozporządzenie Nr 1/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Woj. LubuskiegoDz. Urz. z dnia 23 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 99
4 Uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. LubuskiegoDz. Urz. z dnia 10 grudnia 2010 r. Nr 113, poz. 1820

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubuskie
  • międzyrzecki, sulęciński, świebodziński
  • Łagów (wiejska), Sulęcin (miejsko-wiejska), Międzyrzecz (miejsko-wiejska), Lubrza (wiejska), Bledzew (wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Zarząd Województwa Lubuskiego