Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Mokre - Lewice
  • 1989-01-01
  • 7689,9000
  • Drugi, położony w granicach Polski fragment Gór Opawskich

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie ochrony walorów krajobrazuDz. Urz. WRN w OpoluDz. Urz. z 1989 r. Nr 19, Poz. 231

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskimDz. Urz. Woj. OpolskiegoDz. Urz. z dnia 26 maja 2000 r. Nr 33, poz. 173
2 Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 33, Poz. 1133
3 Rozporządzenie Nr 0151/P/34/08 Wojewody Opolskiego z dnia 16 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. OpolskiegoDz. Urz. z dnia 28 maja 2008 r. Nr 36, poz. 1283
4 Uchwała NR XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 20172016-10-07

Położenie formy ochrony przyrody

  • opolskie
  • głubczycki
  • Branice (wiejska), Głubczyce (miejsko-wiejska)
  • Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Zarząd Województwa Opolskiego