Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
  • 1998-01-01
  • 85527,0000


Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazów dotyczących obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 87, poz. 12722002-07-16
2 Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 52, poz. 7252003-04-22
3 Rozporządzenie Nr 163 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior MazurskichDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 201, poz. 31552008-12-31
4 Uchwała Nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior MazurskichDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 1392013-01-09
5 Uchwała Nr XXXVII/753/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/430/12 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior MazurskichDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 22562014-06-24

Położenie formy ochrony przyrody

  • warmińsko-mazurskie
  • giżycki, piski, mrągowski, węgorzewski
  • Miłki (wiejska), Wydminy (wiejska), Ryn (miejsko-wiejska), Pozezdrze (wiejska), Kruklanki (wiejska), Mrągowo (wiejska), Budry (wiejska), Orzysz (miejsko-wiejska), Giżycko (wiejska), Mikołajki (miejsko-wiejska), Giżycko (miejska), Węgorzewo (miejsko-wiejska)
  • Granica Obszaru biegnie od skrzyżowania drogi Węgorzewo - Srokowo z drogą Przystań - Węgielsztyn i linią kolejową Kętrzyn - Węgorzewo, wzdłuż tej drogi w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta Węgorzewo, następnie wzdłuż tej granicy w kierunku południowym do zachodniej odnogi rzeki Węgorapy, dalej wzdłuż kanału Węgorzewskiego do styku z rzeką Węgorapą i granicą administracyjną miasta, po czym wzdłuż granicy miasta do styku z linią energetyczną, następnie wzdłuż tej linii do styku z drogą Węgorzewo - Giżycko, dalej tą drogą na południowy-wschód do granicy administracyjnej miasta Węgorzewa i dalej w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy miasta do styku z drogą polną do wsi Kalskie Nowiny, następnie wzdłuż tej drogi polnej do skrzyżowania z drogą Węgorzewo - Kuty i dalej tą drogą na północny-zachód do stacji transformatorowej, stąd linią prostą w kierunku północnym do kompleksu leśnego, dalej zachodnim skrajem tego kompleksu do styku z granicą administracyjną gminy Budry, następnie wzdłuż tej granicy do styku z drogą Krzywińskie -Budry, stanowiący punkt styku granic gmin Budry, Węgorzewo i Pozezdrze, po czym wzdłuż granicy administracyjnej gmin Węgorzewo - Pozezdrze w kierunku południowym do styku z drogą Stręgiel - Gębałka, i dalej tą drogą w kierunku wschodnim do styku z linią energetyczną SN, dalej wzdłuż tej linii w kierunku południowym do styku z drogą polną Stręgielek - Golikowo - Gębałka, po czym wzdłuż tej drogi polnej na wschód, potem na północny-wschód do skrzyżowania z drogą Jakunówko - Węgorzewo a następnie tą drogą biegnie na północny-zachód i dalej skręca w kierunku wschodnim drogą Gębałka - Piłaki Wielkie i w miejscowości Piłaki Wielkie skręca w drogę polną w kierunku wschodnim do styku z granicą administracyjną gminy Pozezdrze, a następnie w kierunku południowym wzdłuż granicy administracyjnej gminy do drogi Jakunówko - Grodzisko (od tego punktu rozpoczyna się wspólna granica z OChK Puszczy Boreckiej), dalej biegnie dalej tą drogą na południowy-zachód do drogi Jakunówko-Banie Mazurskie i dalej tą drogą na wschód do granicy gminy Kruklanki, dalej wzdłuż linii lasu w kierunku południowym i od styku granicy lasu z drogą polną prowadzącą do L. Diabla Góra linią prostą w kierunku południowym do styku lasu z ciekiem zasilającym jezioro Łękuk, dalej wzdłuż granicy lasu do drogi polnej, drogą tą na południe do miejscowości Żabinka, tam skręca na południowy-wschód do granicy lasu i dalej granicą lasu w kierunku południowo-zachodnim do starego torowiska w pobliżu miejscowości Boćwinka, następnie wzdłuż torowiska na wschód a następnie na południowy-wschód do styku z granicą administracyjną gmin Kruklanki - Wydminy (koniec wspólnej granicy z OChK Puszczy Boreckiej), dalej wzdłuż tej granicy do skrzyżowania z drogą Gawliki Wielkie - Żywki, (wzdłuż tej granicy obszar posiada granicę wspólną z OChK Pojezierza Ełckiego), następnie wzdłuż tej drogi biegnie w kierunku zachodnim do wsi Żywki, gdzie skręca w kierunku południowym drogą do granicy lasu i dalej do L. Kaczorówka, a następnie na zachód do wsi Kruklin (od granicy lasu do Kruklina posiada wspólną granicę z OChK Pojezierza Ełckiego), stąd biegnie drogą do wsi Upałty Małe i dalej do skrzyżowania z drogą polną w kierunku północnym do b. PGR Kożuchy Małe, następnie wzdłuż drogi polnej do wsi Pieczonki i styku z kompleksem leśnym, po czym południowo-zachodnim a następnie zachodnim skrajem kompleksu leśnego do wsi Sołdany, po czym przez kolonię Wyłudy, dalej drogą polną do skrzyżowania z drogą Kruklanki - Pozezdrze, wzdłuż tej drogi w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą polną do wsi Zofiówka, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim do drogi Pozezdrze - Kuty i biegnie wzdłuż tej drogi w kierunku południowo-zachodnim do styku z kompleksem leśnym, dalej wzdłuż skraju kompleksu leśnego do styku z drogą Pozezdrze - Giżycko, następnie wzdłuż tej drogi na południowy-zachód do wsi Świdry, omija tę wieś skręca w drogę polną w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowym do styku z granicą administracyjną miasta Giżycko i biegnie wzdłuż granicy miasta do styku z kanałem Łuczańskim, następnie wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Kisajno, po czym skręca na południe wzdłuż drogi prowadzącej do szosy Giżycko - Wrony, tą drogą w kierunku centrum miasta; następnie skręca w kierunku południowym i biegnie dalej drogą, która dochodzi do linii kolejowej Giżycko - Kętrzyn, następnie biegnie wzdłuż linii kolejowej do skrzyżowania z drogą krajową Giżycko - Orzysz i dalej wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z nieczynnym torowiskiem, następnie wzdłuż tego torowiska do styku z granicą administracyjną gminy Giżycko i wzdłuż tej granicy na wschód, potem na północny-wschód; następnie skręca w drogę polną do kolonii Siedliska i skrzyżowania z drogą Wydminy - Szczepanki i tą drogą biegnie na północny-wschód, a następnie na południe wzdłuż drogi prowadzącej do miejscowości Rydze, dalej w kierunku południowo-zachodnim (omijając wieś Siemionki) do wsi Malinka (jest to granica wspólna z OChK Jezior Orzyskich), następnie skręca wzdłuż Rowu Staświńskiego do styku z kompleksem leśnym; dalej biegnie zachodnim skrajem kompleksu leśnego do styku z drogą polną w kierunku do wsi Szczepanki i skrzyżowania z drogą Wydminy - Szczepanki - Lipińskie, po czym biegnie wzdłuż tej drogi, we wsi Lipińskie skręca w drogę polną do wsi Lipowy Dwór, do styku z linią energetyczną SN, następnie biegnie wzdłuż tej linii w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą do wsi Staświny, stąd skręca w kierunku południowym i biegnie drogą przez miejscowości Miłki i Wyszowate (jest to wspólna granica z OChK Jezior Orzyskich), następnie skręca na południe skrajem kompleksu leśnego i do drogi prowadzącej do wsi Góra, dalej biegnie drogą leśną w kierunku północno-zachodnim, a następnie południowo-zachodnim do L. Tyrkło i dalej do linii kolejowej Mikołajki - Orzysz (jest to wspólna granica z OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód), dalej biegnie wzdłuż linii kolejowej w kierunku północno-zachodnim do skraju kompleksu leśnego, zachodnim skrajem tego kompleksu do kolonii Dąbrówka i dalej drogą polną do wsi Dąbrówka Mała, po czym prowadzi drogą polną do kompleksu leśnego, jego skrajem do styku z granicą administracyjną gminy oraz styku z linią energetyczną SN, następnie wzdłuż tej linii energetycznej oraz drogi polnej do wsi Górko, po czym skręca w kierunku północno-zachodnim, następnie południowo-zachodnim, by wzdłuż drogi polnej dotrzeć do wsi Mateuszek i ponownego styku z granicą administracyjną gminy, następnie wzdłuż tej granicy do skrzyżowania z drogą Pszczółki-Lelek i dalej do drogi polnej prowadzącej do miejscowości Tałty, którą biegnie na południowy-zachód, przed Tałtami skręca na wschód do miejscowości Pszczółki (od tego punktu obszar posiada granicę wspólną z OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego-Wschód), następnie wzdłuż drogi Mikołajki - Ryn w kierunku południowo-zachodnim do granicy miasta Mikołajki, dalej wzdłuż północnej granicy administracyjnej do drogi nr 16 relacji Mrągowo - Mikołajki, tą drogą na zachód do skrzyżowania z linią kolejową Mrągowo - Ełk (za wsią Inulec koniec wspólnej granicy z OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego-Wschód), i dalej wzdłuż tej samej drogi w kierunku wsi Baranowo, przed wsią Baranowo skręca na północny wschód wzdłuż linii energetycznej do wsi Małoszyce i dalej biegnie wzdłuż drogi w kierunku północno-wschodnim do wsi Faszcze, następnie skręca w drogę w kierunku północnym do wsi Jora Wielka i dalej do styku z granicą administracyjną gminy Ryn, po czym wzdłuż tej granicy na zachód do skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Notyst Mały, następnie tą drogą przez wieś Notyst Mały i wieś Mierzejewo, dalej skręca w kierunku północno-wschodnim drogą do granicy administracyjnej miasta Ryn po czym wzdłuż tej granicy do drogi w kierunku na Głąbowo - na wschód od jeziora Ołów (jest to początek wspólnej granic z OChK Doliny Rzeki Guber); ze wsi Głąbowo biegnie w kierunku północnym do styku z granicą administracyjną gminy Ryn, granicą gminy do brzegu Jeziora Iławki, następnie skrajem kompleksu leśnego biegnie do wsi Sterławki Wielkie i skrzyżowania dróg Giżycko - Kętrzyn z linią kolejową Giżycko - Kętrzyn dalej biegnie wzdłuż tej drogi ponownie do styku z granicą administracyjną gminy Ryn, następnie wzdłuż tej granicy administracyjnej w kierunku północnym do drogi leśnej prowadzącej do Osewa (koniec wspólnej granicy z OChK Doliny Rzeki Guber) i dalej wzdłuż granicy gminy Ryn, a następnie Węgorzewo do skrzyżowania z drogą polną do wsi Pilwa kierunku północno-wschodnim, następnie do miejscowości Radzieje, omija tą miejscowość od południowego wschodu, biegnąc wzdłuż linii energetycznej, do drogi Radzieje - Łabapa, następnie dalej wzdłuż drogi przez miejscowości Łabapa, Kietlice, Pniewo i Przystań do skrzyżowania drogi Węgorzewo - Srokowo z linią kolejową Węgorzewo - Kętrzyn stanowiącego punkt początkowy opisu. Opis przebiegu granicy terenów wyłączonych z OChK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. a) Teren pomiędzy Kleszczewem, b. PGR Przykop a m. Jagodne Wielkie; Granica tego terenu biegnie od miejscowości Kleszczewo, zachodnią stroną drogi w kierunku południowym do Marcinowej Woli, dalej w kierunku południowo-zachodnim do styku z granicą administracyjną gminy, następnie wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim, a następnie wzdłuż rowów melioracyjnych do styku z drogą polną prowadzącą do miejscowości Paprotki, następnie do kompleksu leśnego wzdłuż wschodniej granicy lasu do rowu i dalej wzdłuż cieku wodnego do miejscowości Jagodne Wielkie, od miejscowości Jagodne granicę stanowi droga Jagodne - Rydzewo, następnie granica biegnie wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą Rydzewo - Paprotki i dalej tą drogą na wschód, a następnie na północny-wschód do kol. Rydzewo, stąd wzdłuż linii energetycznej do drogi Rydzewo - Miłki, następnie drogą tą do styku z drogą polną do miejscowości Kleszczewo i dalej do wsi stanowiącej punkt początkowy opisu; b) Teren pomiędzy m. Bogaczewo, Prażmowo, Rudówka, Tros, Szczybałty Giżyckie, Wilkasy; Granica tego terenu biegnie od miejscowości Tros na północny-zachód drogą polną do granicy lasu wzdłuż linii lasu, przecinając granicę administracyjną gminy Ryn, do drogi prowadzącej do miejscowości Szczybały Giżyckie (na północ od jeziora Okrągłego), po czym przecina tę drogę i dalej biegnie drogą polną na północ, a następnie na wschód przez miejscowość Wronka do miejscowości Wilkasy, tam omijając tereny zabudowane dochodzi do brzegu jeziora Duże Wilkasy, następnie wzdłuż linii brzegowej tego jeziora, linią prostą w kierunku północnym do jeziora Tałty i dalej wzdłuż linii brzegowej jeziora Tałty, potem wzdłuż Kanału Niegocińskiego do jeziora Niegocin, wzdłuż linii brzegowej tego jeziora do końca terenów zabudowanych tam skręca w kierunku południowo-zachodnim do kompleksu leśnego a tam granicą lasu na południowy-zachód, a następnie na południe do drogi polnej na końcu lasu, dalej na południe tą drogą do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Bogaczowa, stąd wzdłuż suchego rowu, biegnącego równolegle do linii brzegowej jeziora Bocznego i Jagodnego, w pobliżu miejscowości Kolonia Prażmowo dochodzi do linii energetycznej, którą biegnie na południowy-zachód aż za Prażmowo, do przecięcia z drogą polną, dalej biegnie na północny-zachód wzdłuż tej drogi, a następnie wzdłuż rowu melioracyjnego do drogi Szymonka - Stara Rudówka, przecina tę drogę i dalej biegnie wzdłuż drogi polnej dochodzącej do drogi Stara Rudówka - Ryn i dalej drogą tą w kierunku wsi i przed wsią na północny-zachód wzdłuż drogi polnej do drogi Tros - Szczybały Giżyckie i wzdłuż tej drogi do wsi będącej punktem rozpoczęcia opisu.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego