Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Masyw Trójgarbu
  • 1998-01-01
  • 2420,0000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Masyw Trójgarbu" obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 października 1981 r. w sprawie utworzenia na terenie województwa wałbrzyskiego parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady NarodowejDz. Urz. z dnia 9 listopada 1981 r. Nr 5, poz. 46

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa wałbrzyskiego Dz. Urz. Woj. WałbrzyskiegoDz. Urz. z dnia 31 grudnia 1998 r. Nr 34, poz. 259
2 Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Masyw Trójgarbu" Dz. Urz. Woj. DolnośląskiegoDz. Urz. z dnia 10 grudnia 2008 r. Nr 317, poz. 3922

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • wałbrzyski
  • Czarny Bór (wiejska), Stare Bogaczowice (wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wojewoda Dolnośląski