Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. dolnośląskie)
  • 1995-01-01
  • 9400,0000
  • Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska należą do najbardziej wartościowych i najciekawszych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym obszarów w regionie. Wzgórza Ostrzeszowskie są najwyższą częścią Wału Trzebnickiego a Kotlina Odolanowska jest malowniczym obniżeniem terenu, częściowo zalesionym, z rozległymi łąkami i licznymi stawami rybnymi.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 63 Wojewody Kaliskiego z dnia 7 września 1995 r. w sprawie ustalenia obszaru chronionego krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" na terenie województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaruDz. Urz. Woj. KaliskiegoDz. Urz. z dnia 25 września 1995 r. Nr 15, poz. 95

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE NR 52 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów leszczyńskiego i kaliskiego nadal obowiązujących na obszarze Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 7, poz. 2361999-03-30
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 30 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" dla terenu obszaru leżącego w granicach województwa dolnośląskiegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 12, poz. 102008-12-10

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie, wielkopolskie
  • ostrzeszowski, oleśnicki, ostrowski
  • Syców (miejsko-wiejska), Twardogóra (miejsko-wiejska), Międzybórz (miejsko-wiejska), Kobyla Góra (wiejska), Sośnie (wiejska)
  • Do obszaru chronionego krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" zalicza się grunty wsi całkowicie lub częściowo: - z gm. Odolanów: Gliśnica (część), Raczyce (część), ciągłość z Doliną Baryczy (park krajobrazowy) i Wzgórzami Trzebnickimi (obszaru chronionego krajobrazu) woj. wrocławskim. Całość leży w regionalnym systemie obszarów chronionych. Od północy łączy się z obszarami chronionego krajobrazu "Dąbrowy Krotoszyńskie", od wschodu przechodzi w projektowany obszar chronionego krajobrazu "Kotlina Grabowska i Dolina Prosny", od zachodu zachowuje Tarchały Wielkie (część), oraz mto Odolanów; - z gm. Sośnie: Chojnik, Dobrzec, Kałkowskie, Kąty Śląskie, Kocinia, Kuźnica Kącka, Młynik, Pawłów, Sośnie (część); - z gm. Międzybórz: Bąków, Bukowina Sycowska, Dziesławice, Hałdrychowice, Klonów, Kraszów, Królewska Wola, Krzemień, Ligota Rybińska, Ose, Oska Piła, Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce (cała gmina); - z gm. Mikstat: Komorów, Przedborów (część), Kotłów, Mikstat, Pustkowie; - z gm. Przygodzice: Bogufałów, Czarny Las, Chynowa, Hetmanów, Ludwików, Przygodzice, Przygodziczki, Smardów (część); - z gm. Kobyla Góra: Bałdowice, Bierzów, Ignaców, Kobyla Góra, Kuźnica Myślniewska, Ligota, Marcinki, Mąkoszyce, Mostki, Myślniew, Parzynów, Pisarzowice, Rybin, Zmyślona Ligocka, Zmyślona Parzynowska (cała gmina); - z gm. Ostrzeszów: Bledzianów, Jesiona, Kochłowy, Korpysy, Kozły, Kotowskie, Kuźniki, Marydół, Myje-Potaśnia, Niedźwiedź, Ostrzeszów-Pustkowie, Rojów, Rogaszyce, Olszyna, Szklarka Przygodzicka, Szklarka Myślniewska, Siedlików, Turze, Zajączki (cała gmina) i miasto Ostrzeszów; - z gm. Doruchów: Przytocznica, Godziętowy, Tokarzew (tylko tereny leśne przy granicy z gminą Ostrzeszów); - z gm. Grabów n/Prosną: Chlewo, Huby za Torem, Huby Bukownickie (tylko tereny leśne przy granicy z gm. Mikstat i Ostrzeszów); - z gm. Kępno: Mikorzyn (część), Myjomice (część terenów leśnych), Rzetnia (część); - z gm. Syców: Drołtowice (część). Do omawianego obszaru chronionego krajobrazu włączono prawie całe w rozumieniu fizyczno-geograficznym Wzgórza Ostrzeszowskie, także zbocza wschodnie stanowiące strefę przejściową do następnego projektowanego obszaru chronionego krajobrazu "Kotlina Grabowska i Dolina Prosny", z uwagi m.in. na ich wododziałowy charakter (wodochronna rola zalesień, cenne kompleksy leśne w okolicach Mikstatu ze stanowiskami dużej liczby gatunków roślin chronionych.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wojewoda Dolnośląski