Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Lasy Przysusko-Szydłowieckie
  • 1983-06-28
  • 41593,0000
  • W Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie zostały włączone obszary źródliskowe rzeki Iłżanki wraz z jej doliną w górnym biegu, duże i bogate kompleksy leśne sosnowo-jodłowe, miejscami w wieku powyżej 100-130 lat. W składzie gatunkowym drzew dominują sosna i jodła w wieku powyżej 40 i 80 lat, na siedliskach boru mieszanego świeżego, boru świeżego i lasu mieszanego. W lasach tych spotykamy rośliny chronione takie jak: wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa, pierwiosnka wyniosła. Wśród drzewostanów występują: sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła pospolita, buk zwyczajny, grab zwyczajny, rzadziej dąb szypułkowy. W skład poszycia wchodzą: jeżyna fałdowana i popielica, kruszyna pospolita, bez czarny i koralowy, malina właściwa, głóg, jałowiec pospolity. Runo leśne składa się z borówek, turzycy orzęsionej i leśnej, fiołka leśnego oraz licznych gatunków mszaków i porostów.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XV/69/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z dnia 28 czerwca 1983 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/27/77 w sprawie planu przestrzennego zagospodarowania województwa radomskiego do 1990 roku oraz planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa w latach 1976-1980 i kierunków rozwoju do roku 1985Dz.Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w RadomiuDz. Urz. z 1983 r. Nr 9 poz. 511983-08-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 39 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa mazowieckiego.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 109, poz. 23682002-04-26
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 10 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa mazowieckiego.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 57, poz. 14592004-03-15
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 40 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 105, poz. 29472005-05-11
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 22/2006 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 304, poz. 35602006-12-14
5 UCHWAŁA NR VIII/133/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-SzydłowieckieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 164, poz. 18962011-07-05
6 UCHWAŁA NR IX/146/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-SzydłowieckieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 188, poz. 21662011-08-01
7 UCHWAŁA Nr 34/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 24862013-02-27
8 UCHWAŁA NR XLIX/886/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko – SzydłowieckieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 31602014-11-25

Położenie formy ochrony przyrody

  • świętokrzyskie, mazowieckie
  • konecki, przysuski, szydłowiecki, skarżyski
  • Gielniów (wiejska), Chlewiska (wiejska), Przysucha (miejsko-wiejska), Jastrząb (wiejska), Mirów (wiejska), Stąporków (miejsko-wiejska), Skarżysko-Kamienna (miejska), Szydłowiec (miejsko-wiejska), Borkowice (wiejska)
  • Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie na terenie woj. mazowieckiego (Załącznik do Rozporządzenia nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie) -powierzchnia 37247 ha Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko - szydłowieckie obejmuje zespół leśny i tereny z nim związane należące do kompleksu lasów Gór Świętokrzyskich, które wspólnie ze staropolskim zagłębiem przemysłowym rozciągającym się w rejonie Przysuchy, Chlewisk, Rzucowa, stanowią bardzo atrakcyjny o dużym bogactwie przyrodniczym teren turystyczno - wypoczynkowy, a także naukowo - badawczy. Opis granicy: od przecięcia granicy województwa z rzeką Iłżanką -wzdłuż rzeki do Mirowa, następnie drogami przez: Mirów, Rogów, Gąsawy Rządowe do linii PKP Radom - Skarżysko Kamienna i nią w kierunku południowym do granicy polno - leśnej miejscowości Sadek z lasem Nadleśnictwa Skarżysko, na zachód wzdłuż tej granicy obok miejscowości Barak, Wola Korzeniowa, Nowy Książek, a następnie drogami przez Wymysłów, Koszorów i strumykiem do drogi Chlewiska - Niekłań i nią na północ do Chlewisk, do drogi prowadzącej do zbiornika rekreacyjnego, następnie tą drogą na zachód w stronę zbiornika rekreacyjnego i dalej na północny - zachód rzeką Szabasówką do granicy lasu Nadleśnictwa Przysucha, na zachód wzdłuż tej granicy do rzeki Jabłonicy i nią na północny - wschód do Stefankowa, następnie drogą w kierunku Chlewisk do drogi prowadzącej do Przysuchy i nią na północ, a następnie na północny wschód po granicy lasu państwowego do tej samej drogi i nią przez Rzuców, Ninków, Borkowice, Młyny, Topornię dalej na zachód do granicy z lasem państwowym, wzdłuż niej do miejscowości Zawada i drogami przez: Gielniów, Krzyżówki, Rozwady do granicy z województwem świętokrzyskim i tą granicą na wschód do punktu wyjściowego. Opis granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie na terenie woj. świetokrzyskiego (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/886/14 Sejmiku Województwa Świetokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko - Szydłowieckie)powierzchnia 4346 ha Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie bierze swój początek od drogi relacji Końskie-Grójec w punkcie granicy województwa świętokrzyskiego wysuniętym najbardziej na północ i biegnie dalej na wschód i południowy wschód granicą województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do granicy gmin Gowarczów i Końskie, dalej tą granicą do drogi relacji Gowarczów-Baczyna. Następnie północną stroną tej drogi (z wyłączeniem pasa drogowego) na północny zachód do Gowarczowa. Stąd wschodnią stroną drogi relacji Końskie-Grójec (z wyłączeniem pasa drogowego) do punktu granicy województwa świętokrzyskiego wysuniętego najbardziej na północ, gdzie rozpoczyna się opis.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Mazowieckiego