Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Nadwiślański (woj. kujawsko-pomorskie)
  • 1991-09-25
  • 357,9800
  • Obszar obejmuje niewielki fragment Wysoczyzny Świeckiej, znajdujący się w sąsiedztwie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Stanowi kontynuację walorów przyrodniczych tego parku.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 9/1991 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskimDziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. z dnia 10 września 1991 r. Nr 17, poz. 127

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 34/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 7 grudnia 2004 r. Nr 120, poz. 2014
2 Rozporządzenie Nr 3/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 16 marca 2005 r. Nr 28, poz.505
3 Rozporządzenie nr 11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr 72, poz. 1375
4 Rozporządzenie Nr 9/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 26 października 2007 r. Nr 120, poz.1781
5 ROZPORZĄDZENIE Nr 5/2009 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 36, poz. 7782009-04-17
6 Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 99, poz. 7932011-04-22
7 Uchwała Nr X/232/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25532015-08-25

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • świecki
  • Bukowiec (wiejska), Pruszcz (wiejska), Świecie (miejsko-wiejska)
  • Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz granice administracyjne. Granica obszaru bierze początek we wsi Parlin na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1282C Stążki - Gruczno z linią kolejową Chorzów Batory - Tczew. Biegnie na północny wschód, wzdłuż południowej strony tej linii, do przecięcia z drogą powiatową nr 1281C Bukowiec - Gruczno. Następnie zachodnią stroną tej drogi na południe do granicy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Potem na przecięciu drogi krajowej nr 5 i wojewódzkiej nr 245 granica wbiega na drogę powiatową. Kieruje się jej wschodnim brzegiem na północny zachód do wsi Parlin - punktu wyjścia.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego