Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 1997-01-20
  • 11970,0000
  • Obejmuje ekosystemy leśne i nieleśne doliny Bugu od Kryłowa do Horodła. Występuje tu wiele gatunków roslin rzadkich i zagrożonych: miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, marzanka wonna, wawrzynek wilczełyko, naparstnica zwyczajna. W faunie występują: kret europejski, jeż europejski, wydra, suseł perełkowany, żołna, myszołów, błotniak stawowy, jastrząb, krogulec i inne. Pow. 11970 ha

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu pod nazwą "Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu" Dz. Urz. Woj. ZamojskiegoDz. Urz. Woj. Zam. Nr 6, poz. 18

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 47 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 65, poz. 12312006-03-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie
  • hrubieszowski
  • Hrubieszów (wiejska), Horodło (wiejska), Mircze (wiejska)
  • Od wschodu granica Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu biegnie wzdłuż granicy z Ukrainą. Od mostu na starorzeczu Bugu w Kryłowie kieruje się na północ i wzdłuż rzeki dochodzi do południowej granicy otuliny Strzeleckiego Parku Krajobrazowego w Horodle. Wzdłuż tej granicy, drogą asfaltową, przez Kobło dochodzi do miejscowości Szpikołosy. Dalej drogą asfaltową przez Moroczyn granica biegnie w kierunku południowym do Teptiukowa. Tu przecina drogę Strzyżów - Hrubieszów i dalej na południe drogą gruntową do Gródka. Dalej drogą asfaltową przez Czumów granica dochodzi do Kosmowa. Tu skręca na zachód do Cichobórza, gdzie ponownie przyjmuje kierunek południowy i przez Szychowice, drogą Hrubieszów - Dołhobyczów prowadzi do Małkowa. Tu kieruje się na wschód i drogą Mircze - Kryłów do Kryłowa. Na skrzyżowaniu z drogą Dołhobyczów - Hrubieszów skręca w lewo, biegnąc obok szkoły, dochodzi do pierwszego skrzyżowania i tu skręca w prawo. Po około 150 metrach, obok przystanku PKS, skręca w lewo, w boczną drogę i dochodzi nią do mostu na starorzeczu Bugu. Na tym odcinku granica południowa Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu pokrywa się z północną granicą Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Zamojskich Parków Krajobrazowych w Zamościu