Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. mazowieckie)
  • 1986-01-01
  • 25753,0000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko - Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki leży w środkowej i północno-wschodniej części województwa. Obejmuje w części zachodniej Arkadię i Nieborów, w części środkowej kompleksy leśne Puszczy Bolimowskiej z dol. Rawki i jej dopływami, w części wschodniej kompleksy leśne dawnych puszcz: Miedniewskiej, Wiskickiej, Mariańskiej i Jaktorowskiej oraz ciekawe krajobrazowo tereny rolno-leśne doliny Tucznej. Obszar położony jest na Równinie Łowicko-Błońskiej, ma charakter równiny denudacyjnej pociętej dopływami Bzury. Założenia parkowo-pałacowe Arkadii i Nieborowa uznano za zabytki architektury najwyższej klasy. Najbardziej atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo jest kompleks leśny Puszczy Mariańskiej oraz teren obejmujący przełomowy odcinek Pisi Gągoliny w okolicach Radziejowic. Dolina rz. Rawki w całości będąca rezerwatem przyrody oraz dolinki Białki i Chojnatki z bogato rzeźbionymi stromymi zboczami w sąsiedztwie terenów leśnych i łąkowych stanowią atrakcyjny teren dla wielu form rekreacji. Wody rzek zachowały wysoki stopień czystości, część lasów spełnia funkcje wodochronne.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986r. w sprawie utworzenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów krajobrazu chronionegoDz. Urz. WRN w SkierniewicachDz. Urz. z 1986 r. Nr 5, poz.126

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Skierniewickiego Nr 36 z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. SkierniewickiegoDz.U. z 1997 r. Nr 18, poz. 113
2 Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 178, poz. 69362006-09-06
3 Rozporządzenie Nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 194, poz. 70222008-11-14
4 UCHWAŁA Nr 34/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 24862013-02-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • żyrardowski, grodziski
  • Puszcza Mariańska (wiejska), Radziejowice (wiejska), Mszczonów (miejsko-wiejska), Jaktorów (wiejska), Wiskitki (wiejska)
  • Obszar o całkowitej powierzchni 25753ha położony jest na terenie powiatu grodziskiego w gminie Jaktorów i powiatu żyrardowskiego w gminach Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Mazowieckiego