Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Łąki Nadnoteckie
  • 2000-06-17
  • 1160,6700
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie znajduje się w środkowo-zachodniej części gminy Nowa Wieś Wielka, w leśnictwie Smolno. Obszar znajduje się w zakolu rzeki Noteć, na zachód od Jeziora Jezuickiego i na południe od wsi Brzoza. Na północnym wschodzie łączy się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Ochroną krajobrazową otoczono dolinę rzeki Noteci, niegdyś zabagnioną, z dużym udziałem roślinności hydrogenicznej - torfowiskami i bagnami. Wskutek przeprowadzonej w II połowie XIX w. melioracji, istniejące siedliska zostały przekształcone. Obecnie panującymi zbiorowiskami roślinnymi są łąki z cennymi gatunkami roślin.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XVI/141/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Nowa Wielka Obszaru Chronionego Krajobrazu pod nazwą "Łąki Nadnoteckie"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 2 czerwca 2000r. Nr 26, poz. 241

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr IX/83/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/141/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie utworzenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka Obszaru Chronionego Krajobrazu pod nazwą "Łąki Nadnoteckie"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 8 października 2003 r. Nr 113, poz. 1606
2 Uchwała Nr XXVI/270/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazów na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu pod nazwą "Łąki Nadnoteckie"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 6 czerwca 2005 r. Nr 68, poz. 1316
3 Uchwała Nr X/258/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki NadnoteckieDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25792015-08-25

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • bydgoski
  • Nowa Wieś Wielka (wiejska)
  • Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz granice administracyjne. Granica obszaru biegnie od północy w kierunku południowym wzdłuż granic kompleksu leśnego, wzdłuż wschodnich granic oddziałów leśnych nr 12-02-1-04-305, 307 dochodząc do wału przeciwpowodziowego, skręca na północny wschód przekraczając Nowy Kanał Notecki, biegnie zachodnią stroną wału równolegle do torów kolejowych na południowy wschód do drogi asfaltowej prowadzącej do Prądocina. Dalej biednie na południowy zachód wzdłuż północnego brzegu drogi, a następnie po południowej granicy sołectwa Smolno Nowe dochodząc do granicy z gminą Łabiszyn. Wzdłuż granicy z gminą Łabiszyn dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 254 i biegnie po jej wschodnim skraju na północny wschód do wsi Kobylarnia. Na skraju lasu skręca na wschód i biegnie po granicy lasu do działki ewidencyjnej nr 040305_2.0008.160, skręca na południe a następnie wzdłuż granicy lasu na zachód i południowy wschód do rowu melioracyjnego który biegnie działką ewidencyjną nr 040305_2.0008.147. Dalej biegnie na zachód i północ wzdłuż oddziałów leśnych nr 12-02-1-04-309, 308, 306, aż do punktu wyjścia.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego