Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 1992-01-01
  • 11905,0000
  • Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego.Dominują tu lasy liściaste (grądowe) i mieszane, spotyka się reliktowe stanowiska lasów bukowo-jodłowych (Piertuska Góra-Julin). W wąwozach rosną niewielkie płaty buczyny karpackiej, ponadto spotyka się niewielkie śródleśne torfowiska wysokie, olsy, łęgi, podmokłe łąki i fragmenty szuwarów. Z roślin chronionych występują tu: wawrzynek wilczełyko, goździk kosmaty i piaskowy, kruszczyk szerokolistny, śnieżyczka przebiśnieg, listera jajowata, widłak torfowy i goździsty, grążel żółty, podkolan biały.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 35 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie zasad zagospodarowania obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa rzeszowskiegoDz. Urz. Woj. RzeszowskiegoDz. Urz. z 1992 r. Nr 7, poz. 74

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 76/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 138, poz. 21022005-11-07
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 84/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 149, poz. 24352005-11-30
3 UCHWAŁA Nr LII/996/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca Rozporządzenie Nr 76/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 107, poz. 19592010-11-05
4 UCHWAŁA NR XXXIX/788/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35912013-11-12
5 UCHWAŁA NR XXIV/434/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/788/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 21582016-07-07
6 UCHWAŁA NR XLII/738/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/788/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32492017-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • rzeszowski, łańcucki, leżajski
  • Żołynia (wiejska), Sokołów Małopolski (miejsko-wiejska), Rakszawa (wiejska), Leżajsk (wiejska), Nowa Sarzyna (miejsko-wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Podkarpackiego