Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 1987-01-01
  • 48475,0000
  • Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 47346 ha. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi, niezbyt wysokimi wzgórzami, poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z kompleksami lasów, wiele pomników przyrody, doliny meandrujących rzek oraz pamiątki historyczne i walory kulturowe. Najokazalszymi drzewami pomnikowymi są: - 400-letnia lipa i 200-letni dąb w Dynowie, - kilkadziesiąt dębów szypułkowych w parku w Bachórzu, - dąb szypułkowy w Kuźminie, - lipy 200 i 300 letnie w Pruchniku, - 400-letni dąb szypułkowy w Babicach, - 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat w Wapowicach. Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Komarnicach, Aksmanicach, Dubiecku i Sólcu. Spotkać można rzadkie gatunki zwierząt. Do najciekawszych należą: gronostaj, dzik, kuna leśna; z ptaków występują: jastrząb, myszołów, trzmielojad i bocian czarny, a z gadów żmija zygzakowata.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XX/148/87 WRN z 25 czerwca 1987 r. w sprawie szczegółowego zasięgu granic oraz zasad zagospodarowania obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa Przemyskiego

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Przemyskiego z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa przemyskiegoDz. Urz. Woj. PrzemyskiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 10, poz. 112
2 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Przemyskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa przemyskiegoDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 46, poz. 4882004-04-29
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 94, poz. 15852005-07-20
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 84/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 149, poz. 24352005-11-30
5 Uchwała Nr LII/1002/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca Rozporządzenie Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. PodkarpackiegoDz. Urz. z dnia 5 listopada 2010 r. Nr 107, poz. 19652010-11-05
6 Uchwała Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. PodkarpackiegoDz. Urz. z dnia 11 lipca 2014 r. poz. 19592014-07-11
7 Uchwała Nr XXIV/438/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2016 r. sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 21622016-07-07
8 UCHWAŁA NR XLII/734/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32452017-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • rzeszowski, przeworski, przemyski, Przemyśl, jarosławski
  • Fredropol (wiejska), Bircza (wiejska), Dynów (wiejska), Dynów (miejska), Krasiczyn (wiejska), Jawornik Polski (wiejska), Roźwienica (wiejska), Pruchnik (miejsko-wiejska), Dubiecko (wiejska), Przemyśl (miejska), Krzywcza (wiejska), Hyżne (wiejska), Przemyśl (wiejska), Rokietnica (wiejska), Żurawica (wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Podkarpackiego