Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Koszaliński Pas Nadmorski
  • 1975-11-17
  • 36229,0000
  • Obszar o niezwykłych walorach krajobrazowych, w którego skład wchodzą wydmy nadmorskie, tereny leśne oraz łąki z roślinnością halofilną. Na tym obszarze zachowany jest pas drzewiastej i zaroślowej roślinności wydmowej wraz z podmokłymi łąkami i trzcinowiskami na zapleczu wydm oraz z efektownymi farezami i piaszczystymi plażami na wybrzeżu. W granicach OChK znajdują się siedliska ważne dla bytowania, cennych kręgowców, takich jak traszka zwyczajna, ropucha szara, żaby: jeziorkowa, trawna i moczarowa, jaszczurki: żyworodna i padalec, derkacz, kszyk, kania ruda i błotniaki: stawowy oraz łąkowy, świerszczak oraz strumieniówka, dzierzby, nietoperze i łasicowate. Wybrzeże Bałtyku jest okresowo wykorzystywane przez foki, które przed stu laty nawet tu mogły się rozradzać. Również jeszcze stosunkowo niedawno plaże Bałtyku, jak i łąki nadmorskie stanowiły z pewnością biotop dla lęgów ptaków siewkowatych, takich jak rycyk, kulik, krwawodziób, biegus zmienny, a być może także bekasik. W pasie nadmorskim znajdują się obszary klifowe, nadmorskie wydmy szare, inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, lasy mieszane na wydmach nadmorskich, żyzne buczyny, kwaśne buczyny, grąd subatlantycki, kwaśne dąbrowy, lasy łęgowe oraz łąki świeże użytkowane ekstensywnie i podmokłe łąki eutroficzne oraz przymorskie jezioro Jamno z mierzeją oddzielającą go od morza oraz przylegające do jeziora kompleksy lasów i bagiennych łąk.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w KoszalinieDz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, poz. 491975-12-02

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Woj. Gorzowskiego, Koszalińskiego, Pilskiego, Słupskiego oraz Szczecińskiego obowiązujących na obszarze woj. Zach.Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 7, poz. 711999-03-31
2 Rozporządzenie Nr 19/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające akty prawne regulujące obszary chronionego krajobrazu na terenie województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 73, poz. 12862003-09-16
3 Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 25, poz. 4972005-03-29
4 Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 66, poz. 18042009-09-29
5 Uchwała Nr XXXIV/408/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 10, poz. 1962010-02-05
6 Uchwała Nr XLIV/518/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 113, poz. 20902010-11-12
7 Uchwała Nr V/43/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 45, poz. 7982011-04-11
8 Uchwała Nr XXII/297/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 13682013-03-28
9 Uchwała Nr XXVI/361/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 27532013-07-27
10 Obwieszczenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 16372014-04-14
11 UCHWAŁA NR XI/222/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22392016-06-02
12 UCHWAŁA NR XXX/470/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 14062018-03-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie, obszar morski
  • koszaliński, kołobrzeski, sławieński, Koszalin
  • Kołobrzeg (miejska), Darłowo (miejska), Ustronie Morskie (wiejska), Mielno (miejsko-wiejska), Koszalin (miejska), Darłowo (wiejska), Będzino (wiejska), Manowo (wiejska), Postomino (wiejska), Dygowo (wiejska), Sianów (miejsko-wiejska), Kołobrzeg (wiejska)
  • Północną granicę chronionego obszaru stanowi wybrzeże Bałtyku na odcinku województwa koszalińskiego od 260 km do 345,5 km według numeracji przyjętej przez Urzędy Morskie. Granica poczynając od 260 km leżącego na wybrzeżu Bałtyku w miejscu, gdzie do morza dochodzi granica województw koszalińskiego i słupskiego biegnie w kierunku zachodnim do 345,5 km, to jest do granicy województw koszalińskiego i szczecińskiego znajdującej się nieopodal miejscowości Dźwirzyno. Stąd granica biegnie drogą lokalną w kierunku wschodnim przez Grzybowo do Kołobrzegu i dalej drogą państwową z Kołobrzegu do przecięcia się z torem kolejowym relacji Kołobrzeg — Koszalin i dalej granicą lasu w kierunku południowo-wschodnim, wschodnim i północnym do miejscowości Malechowo, następnie wschodnią stroną Malechowskiej Strugi do przecięcia się z szosą Kołobrzeg — Koszalin. Dalej tą szosą przez Ustronie Morskie, Będzino, Łękno, Mścice do miejscowości Buczyska. Stąd granicą lasu w kierunku północno-wschodnim do granicy miasta Koszalina granicą miasta do wysokości osady Chełm Koszaliński. Granica skręca następnie w kierunku południowo-wschodnim i biegnie drogami lokalnymi do skrzyżowania Koszalin — Lubiatowo i Koszalin — Polanów. Na tym odcinku granica biegnie poprzez luźną zabudowę przedmieścia Bolesława Chrobrego, pozostawiając kompleks leśny w całości w obszarze chronionym. Od skrzyżowania granica biegnie drogą lokalną w kierunku Lubiatowa aż do drogi lokalnej nieutwardzonej biegnącej do osady Policko. Stąd granica biegnie w kierunku wschodnim do osady Policko, a następnie w kierunku wschodnim do Maszkowo. We wsi Maszkowo granica przecina drogę lokalną Koszalin — Polanów i biegnie dalej w kierunku północnym drogą, a następnie rzeką Unieść. Z biegiem rzeki w kierunku północnym granica przecina drogę państwową Koszalin — Sławno i dochodzi do toru kolejowego tej samej relacji. Stąd granica biegnie torem kolejowym w kierunku północno-wschodnim, a następnie drogą lokalną przez Skibno, Wierciszewo, Bielkowo, wybudowania wsi Gleźnowo do Bukowa Morskiego i dalej wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Bukowskiego do osady Dąbki. Z Dąbek granica biegnie w kierunku północno-wschodnim drogą lokalną przez Bobolin, Żukowo Morskie do Darłowa. Z Darłowa, nie zmieniając kierunku granica biegnie drogą lokalną przez Zakrzewo, Kopnicę do Drozdowa, gdzie skręca w kierunku północnym i przez Barzowice, biegnie do granicy województwa. Stąd granica obszaru chronionego pokrywając się z granicą województwa biegnie w kierunku północno-zachodnim do brzegu morza to jest do punktu wyjściowego.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego