Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 1986-01-01
  • 19020,6000
  • Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XVII/99/86 WRN w Siedlcach z dnia 28.10.1986 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Woj. SiedleckiegoDz. Urz. Woj. Siedl. Nr 11, poz. 130; zm. Dz. Urz. z 1990 r. Nr 13, poz. 221, Dz. Urz. z 1991 r. Nr 7, poz. 182, Dz. Urz. z 1993 r. Nr 8, poz. 166

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 43 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie Łukowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. LubelskiegoDz. Urz. z dnia 31 marca 2006 r. Nr 65, poz. 1228
2 Uchwała Nr XLII/625/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie Łukowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 38492018-08-21

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie, mazowieckie
  • siedlecki, łukowski
  • Wiśniew (wiejska), Łuków (wiejska), Stoczek Łukowski (wiejska), Stoczek Łukowski (miejska), Łuków (miejska), Domanice (wiejska), Wodynie (wiejska), Stanin (wiejska)
  • Opis przebiegu granicy Obszaru rozpoczęto od mostu kolejowego na Krznie Północnej na wysokości wsi Gołaszyn. Następnie granica Obszaru biegnie na zachód wzdłuż Krzny Północnej od drogi krajowej nr 63 Siedlce – Łuków i wzdłuż niej podąża na południe w kierunku Łukowa. Dochodzi do torów kolejowych Łuków – Pilawa i wzdłuż nich zmierza na zachód. Na wysokości miejscowości Wólka Zastawska, w miejscu przecięcia z drogą lokalną prowadzącą do tej miejscowości, granica Obszaru opuszcza linię kolejową i skręca na północ biegnąc wzdłuż drogi prowadzącej w głąb kompleksu leśnego. Po przebyciu około 260 m granica skręca w kierunku północno-wschodnim podążając wzdłuż drogi leśnej, po czym po przebyciu około 770 m opuszcza tą drogę i skręca na północ. Osiąga zwartą granicę kompleksu leśnego i wzdłuż niej zmierza na północny zachód, a następnie południowy zachód prowadząc drogą gruntową. Biegnąc drogą wzdłuż południowozachodniej granicy lasu ponownie dociera do linii kolejowej w miejscowości Jedlanka. Dalej prowadzi na zachód wzdłuż linii kolejowej do skrzyżowania z drogą krajową nr 76 Łuków – Stoczek Łukowski w miejscowości Jamielnik Stary. Następnie biegnie tą drogą na zachód w kierunku Stoczka Łukowskiego przez Jamielnik-Kolonię i Stare Kobiałki. Po przebyciu około 50 m od granicy miasta Stoczek Łukowski granica Obszaru opuszcza drogę krajową i kieruje się na północ prowadząc wzdłuż granicy działek ewidencyjnych do rzeki Świder. Następnie biegnie wzdłuż rzeki w kierunku północno-zachodnim do północnego skraju miejscowości Wólka Poznańska, gdzie opuszcza rzekę i skręca na północny zachód prowadząc drogą lokalną do drogi wojewódzkiej nr 803 Stoczek Łukowski – Siedlec. Następnie tą drogą biegnie na północ do granicy województwa lubelskiego. Dalej wzdłuż granicy województwa zmierza na wschód. Około 2 km od miejscowości Gręzówka granica Obszaru opuszcza granicę województwa lubelskiego i skręca na południowy wschód podążając północno wschodnią granicą kompleksu leśnego. Dochodzi do drogi prowadzącej przez Gręzówkę i Gręzówkę-Kolonię i wzdłuż niej biegnie na południowy zachód. Przed kompleksem leśnym położonym na wschód od Gręzówki-Kolonii opuszcza drogę i skręca na północ prowadząc zachodnią ścianą lasu do granicy województwa lubelskiego. Dalej biegnie wzdłuż granicy województwa w kierunku wschodnim. W miejscowości Krynka granica Obszaru opuszcza granicę administracyjną i prowadzi wzdłuż drogi do torów kolejowych relacji Łuków – Siedlce, a następnie wzdłuż tych torów na południe do miejsca, w którym rozpoczęto opis granicy Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Uwaga: Tekstowy opis granicy Obszaru ma charakter poglądowy. Dokładny przebieg granicy wyznaczają punkty współrzędnych wskazane w załączniku Nr 3 uchwały z 2018 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych