Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Wolin i Uznam
  • PLH320019
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2008-02-05
  • 30791,9500

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 12 str.3832008-01-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • kamieński, Świnoujście
  • Dziwnów (miejsko-wiejska), Wolin (miejsko-wiejska), Świnoujście (miejska), Międzyzdroje (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Woliński Park Narodowy/Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie/Urząd Morski w Szczecinie