Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Jeziora Szczecineckie
  • 2008-02-05
  • PLH320009
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 6479,1900

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 12 str.3832008-01-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • szczecinecki
  • Grzmiąca (wiejska), Szczecinek (wiejska)

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziora Szczecineckie PLH320009.

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie; Nadleśniczy Nadleśnictwa Bobolice; Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczecinek