Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Dorzecze Parsęty
  • PLH320007
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2008-02-05
  • 27710,4300

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 12 str.3832008-01-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • koszaliński, białogardzki, kołobrzeski, szczecinecki, świdwiński
  • Gościno (miejsko-wiejska), Sławoborze (wiejska), Bobolice (miejsko-wiejska), Ustronie Morskie (wiejska), Grzmiąca (wiejska), Szczecinek (wiejska), Barwice (miejsko-wiejska), Dygowo (wiejska), Kołobrzeg (miejska), Borne Sulinowo (miejsko-wiejska), Rąbino (wiejska), Tychowo (miejsko-wiejska), Kołobrzeg (wiejska), Karlino (miejsko-wiejska), Połczyn-Zdrój (miejsko-wiejska), Białogard (miejska), Białogard (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie