Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Ostoja Knyszyńska
  • 2009-03-06
  • PLH200006
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 136084,4300

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 632009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • podlaskie
  • białostocki, moniecki, sokólski
  • Szudziałowo (wiejska), Jasionówka (wiejska), Dobrzyniewo Duże (wiejska), Suchowola (miejsko-wiejska), Janów (wiejska), Krypno (wiejska), Gródek (wiejska), Sokółka (miejsko-wiejska), Czarna Białostocka (miejsko-wiejska), Krynki (miejsko-wiejska), Zabłudów (miejsko-wiejska), Sidra (wiejska), Dąbrowa Białostocka (miejsko-wiejska), Wasilków (miejsko-wiejska), Knyszyn (miejsko-wiejska), Michałowo (miejsko-wiejska), Supraśl (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku