Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Moczary
  • 2011-03-01
  • PLH180026
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 1181,7900

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9663)(2011/62/UE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 33 str. 12011-02-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • bieszczadzki
  • Ustrzyki Dolne (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie