Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Dolina Dolnego Sanu
  • PLH180020
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2011-03-01
  • 10176,6400

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 33 str. 1462011-02-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • niżański, stalowowolski, przeworski, tarnobrzeski, leżajski, jarosławski
  • Rudnik nad Sanem (miejsko-wiejska), Leżajsk (miejska), Jarosław (miejska), Nisko (miejsko-wiejska), Sieniawa (miejsko-wiejska), Stalowa Wola (miejska), Radomyśl nad Sanem (wiejska), Krzeszów (wiejska), Zaleszany (wiejska), Ulanów (miejsko-wiejska), Pysznica (wiejska), Tryńcza (wiejska), Kuryłówka (wiejska), Jarosław (wiejska), Wiązownica (wiejska), Gorzyce (wiejska), Leżajsk (wiejska), Nowa Sarzyna (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Nie

Nie



Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie