Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Łęgi Odrzańskie
  • 2009-03-06
  • PLH020018
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 20223,0400

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 632009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie, lubuskie
  • lubiński, wołowski, wschowski, głogowski, średzki, górowski, legnicki
  • Pęcław (wiejska), Malczyce (wiejska), Ścinawa (miejsko-wiejska), Środa Śląska (miejsko-wiejska), Miękinia (wiejska), Wińsko (wiejska), Jemielno (wiejska), Głogów (miejska), Niechlów (wiejska), Prochowice (miejsko-wiejska), Głogów (wiejska), Wołów (miejsko-wiejska), Brzeg Dolny (miejsko-wiejska), Rudna (wiejska), Szlichtyngowa (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu